Pszczyna Budżet Obywatelski

Edycja 2022

/ Głosuj /
/ Dokumenty do pobrania /
19.09.2015 11:58
Pochwała spotkania! Aleksandra Dziewa

W wyniku naboru wniosków zarejestrowano 79 projektów do Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2016, w tym 14 projektów ogólnogminnych. Po weryfikacji merytorycznej oddamy do Państwa dyspozycji platformę promocyjno-informacyjną, dzięki której wnioskodawcy będą mogli przekonać Państwa do oddania głosu na swój pomysł rozwoju sołectwa, miasta czy gminy. Nie zapominajmy GŁOSOWANIE JEST PAPIERKIEM LAKMUSOWYM POTRZEB, to ono da mandat Radzie Miejskiej i Burmistrzowi do przekazania projektu do realizacji!

W uproszczeniu proces partycypacji, którego emanacją jest budżet obywatelski sprowadza się do czterech, najważniejszych elementów. Po pierwsze wspólne umówienie się na zasady, w ramach których będzie on realizowany, po drugie materializacja potrzeb danej społeczności lokalnej w postaci zgłoszonych projektów, dalej ocena tychże przez wszystkich mieszkańców, na końcu zaś ewaluacja zasad następnej edycji, przy założeniu, że budżet obywatelski jest procesem dynamicznym, odpowiadającym na potrzeby danej zbiorowości w zależności od sytuacji społecznej, ekonomicznej czy gospodarczej. Podział ten generuje równe rozłożenie odpowiedzialności za przebieg całego procesu pomiędzy wszystkich jego uczestników. Od „redaktorów” zasad, poprzez strukturę władzy, która sankcjonuje w drodze legislacji owe zasady, kończąc na mieszkańcach, którzy manifestują braki, i dyskomfort życia, proponując rozwiązania i oddając głos.

W Pszczynie realizujemy wszystkie z czterech założeń konsekwentnie. Jednak największym sukcesem jest spotkanie ludzi i rozmowa. Pozornie mniejsza ilość projektów złożonych do Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2016, w porównaniu z poprzednią edycją, jest efektem Rad Sąsiedzkich. Nieoficjalne, półprywatne spotkania mieszkańców były miejscem dyskusji na temat potrzeb społeczności lokalnych. Potencjalni wnioskodawcy prezentowali swoje pomysły przekonując do ich ważności. W efekcie, w drodze kompromisu, wyeliminowane zostały już na tym etapie te projekty, które cieszyły się mniejszym poparciem czy po prostu zostały uznane za nie potrzebne. Dzięki temu jako oficjalne wnioski pojawiły się projekty, zwycięskie w lokalnych „prawyborach”, wyselekcjonowane i – co ważne – świetnie przygotowane merytorycznie.

Kolejną ważną zmianą, która wpłynęła na jakość tegorocznych projektów do Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego jest zapis o konieczności załączenia dwóch operatów szacunkowych do projektu, którego wartość przekracza kwotę bazową (33 750 zł). Zapis ten promuje małe, lokalne potrzeby często pomijane w globalnej polityce inwestycyjnej, gospodarczej i społecznej gminy. Jednocześnie duże projekty są profesjonalnie, merytorycznie przygotowane .

Przed nami dwa kolejne etapy budowania wspólnoty narzędziami budżetu obywatelskiego. Po weryfikacji merytorycznej oddamy do Państwa dyspozycji platformę promocyjno-informacyjną /propozycje projektów/, dzięki której wnioskodawcy będą mogli przekonać Państwa do oddania głosu na swój pomysł rozwoju sołectwa, miasta czy gminy. Nie zapominajmy GŁOSOWANIE JEST PAPIERKIEM LAKMUSOWYM POTRZEB, to ono da mandat Radzie Miejskiej i Burmistrzowi do przekazania projektu do realizacji!

Google Facebook

Załączone zdjęcia