Pszczyna Budżet Obywatelski

Edycja 2022

/ Głosuj /
/ Dokumenty do pobrania /
28.09.2015 12:19
I wszystko jasne!

Zakładając, że pod każdym z wniosków podpisało się tylko 15 osób, zakładając również, że każdy z podpisów jest jeden i unikalny, pomysłom 51 wnioskodawców przyklasnęło 1185 osób, a to poważne 2,3% mieszkańców gminy. Wszyscy mieszkańcy Brzeźc, Rudołtowic czy Starego Miasta.

Znamy już efekty pracy Komisji Weryfikacyjnej Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2016. Pozytywnie zweryfikowano 69 projektów – głosowanie rusza 12 października. Oto kilka szczegółów, liczb, statystyk.

 

Kwota na projekty ogólnogminne: 100 000,00 zł

Kwota na projekty lokalne: osiedlowe lub sołeckie: 1 800 000,00 zł

Złożono projekty na łączną kwotę: 2 359 320,19 zł

Pozytywnie zweryfikowano projekty o łącznej wartości: 1 961 493,02 zł

Negatywnie zweryfikowano projekty o łącznej wartości: 397 827,17 zł

Projekt o najwyższym, szacunkowym kosztorysie: 106 623,00 zł

Projekt o najniższym, szacunkowym kosztorysie: 1 300,00 zł

Średnia wartość wszystkich pozytywnie zweryfikowanych projektów: 28 427,44 zł

 

Od 10 do 17 września zarejestrowano 79 projektów, w tym 14 ogólnogminnych. A zatem propozycje o  tym charakterze stanowią 17,7% wszystkich zarejestrowanych projektów. Wśród zgłoszonych propozycji ogólnogminnych weryfikację formalną pozytywnie przeszło 10 propozycji, co stanowi 60% wszystkich zgłoszonych w tej kategorii. Wartość przyjętych do głosowania projektów ogólnogminnych to 255 664,59 zł  co stanowi 13%  wartości  wszystkich pozytywnie zweryfikowanych propozycji. Średnia wartość projektu wynosi 25 566,50 zł.

Wśród propozycji mieszkańców, znalazły się również 4 projekty, które z różnych przyczyn, nie mogły przejść pozytywnej weryfikacji. Wartość odrzuconych propozycji to 232 580,00 zł  co stanowi 9,8% wartości wszystkich zarejestrowanych propozycji.

Tegoroczne zasady Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego zakładają konieczność uzupełnienia wniosku o co najmniej dwa operaty szacunkowe jeśli jego kosztorys przekracza kwotę bazową. Wśród propozycji ogólnogminnych, pozytywnie zweryfikowanych, pojawiły się 3 takie projekty na łączną kwotę 159 864,00 zł, co stanowi 62,5% wartości wszystkich projektów ogólnogminnych pozytywnie zweryfikowanych. Średnia wartość projektu wynosi 53 288,00 zł. Kosztorysy pozostałych 7 projektów oscylują poniżej kwoty bazowej. Ich łączna kwota to 95 800,59 zł co stanowi 37,5% wartości wszystkich pozytywnie zweryfikowanych projektów ogólnogminnych. Średnia wartość projektu poniżej kwoty bazowej wynosi 13 685,80 zł.

Od 10 do 17 września zarejestrowano 65 projektów lokalnych. A zatem propozycje o  tym charakterze stanowią 82,3% wszystkich zarejestrowanych projektów. Wśród zgłoszonych propozycji projektów lokalnych weryfikację formalną pozytywnie przeszło 59 wniosków, co stanowi 90,7% wszystkich zgłoszonych w tej kategorii. Wartość przyjętych do głosowania projektów lokalnych to 1 705 828,43 zł  co stanowi 87%  wartości  wszystkich pozytywnie zweryfikowanych propozycji. Średnia wartość projektu wynosi 28 912,40 zł.

I tu znalazło się 6 projektów, które z różnych przyczyn, nie mogły przejść pozytywnej weryfikacji. Wartość odrzuconych propozycji to 165 247,17 zł  co stanowi 7,6% wartości wszystkich zarejestrowanych propozycji.

Uzupełnienie wniosku o co najmniej dwa operaty szacunkowe jeśli jego kosztorys przekracza kwotę bazową jest konieczne. Wśród propozycji lokalnych, pozytywnie zweryfikowanych, pojawiło się 18  projektów na łączną kwotę 1 207 537,60 zł co stanowi 70,8% wartości wszystkich projektów lokalnych, pozytywnie zweryfikowanych. Średnia wartość projektu wynosi 67 085,40 zł. Kosztorysy pozostałych 41 projektów oscylują poniżej kwoty bazowej. Ich łączna kwota to 498 290 zł  co stanowi 29,2% wartości wszystkich pozytywnie zweryfikowanych projektów lokalnych. Średnia wartość projektu poniżej kwoty bazowej wynosi 12 153,40 zł.

Z powodu braku wymaganych operatów szacunkowych odrzucono 5 projektów co stanowi 50% wszystkich odrzuconych projektów oraz 19%  wszystkich tych, których wartość przekracza kwotę bazową. Ten stosunek może wydawać się niekorzystny ale jeśli zauważymy, że jest to zaledwie 6,3% wszystkich złożonych projektów, to okazuje się, że nie jest to istotny problem dla potencjalnych wnioskodawców. W znakomity zaś sposób wpływa na jakość składanych propozycji oraz zwiększa ilość drobnych pomysłów, często nie znajdujących rozwiązania w codziennej, globalnej polityce gminy.

Wśród wszystkich pozytywnie zweryfikowanych wniosków znajdziemy 41 o charakterze inwestycyjnym (w tym siłownie, place zabaw i inwestycje w infrastrukturę sportową) co stanowi 59,4% wszystkich projektów, obu kategorii.  Wnioski o charakterze społeczno-kulturalnym to 28 różnych pomysłów, co stanowi 40,6% wszystkich wypełnionych formularzy. Najaktywniejszym, na tym etapie, osiedlem okazała się Stara Wieś. Najaktywniejszymi wsiami, ex aequo, są Wisła Mała oraz Studzionka. W procesie wnioskowania aktywnie uczestniczyło 51 mieszkańców Pszczyny co stanowi 0,10% wszystkich Pszczyniaków. Wśród wnioskodawców należy wyróżnić najaktywniejszych. Pan Ireneusz Gruszka złożył wraz z koleżankami i kolegami, w sumie, 8 różnych wniosków. Tuż za nim plasują się Pan Piotr Rabaszowski, Ryszard Baron czy Ryszard Harazin. Zakładając, że pod każdym z wniosków podpisało się tylko 15 osób (zakładając również, że każdy z podpisów jest jeden i unikalny), pomysłom 51 wnioskodawców przyklasnęło 1185 osób, a to już poważne 2,3% mieszkańców gminy (wszyscy mieszkańcy Brzeźć, Rudołtowic czy Starego Miasta). Konkludując należy, dla sprawiedliwości, wspomnieć o niechlubnych wyjątkach. Na osiedlach Siedlice i Śródmieście nikt nie jest zainteresowany wpływaniem na otaczająca nas rzeczywistość narzędziami budżetu obywatelskiego. Nikt nie złożył żadnego projektu, tym samym pozostawiając do dyspozycji kwotę 149 981,68 zł. Jednak dzięki ustaleniom uczestników Rad Sąsiedzkich, pieniędzy tych nie zmarnujemy. Zostaną wykorzystane podczas realizacji projektów ogólnogminnych.

 

Wisła Mała - 7 projektów na łączną sumę 135 487,42 zł (średnia wartość 19 355,40 zł)/do wykorzystania - 59 769,15 zł;

Osiedle Polne Domy - 1 projekt na sumę 55 247,47 zł/do wykorzystania - 55 247,47 zł

Studzionka - 7 projektów na łączną sumę 89 506 zł (średnia wartość 12 786,60 zł)/do wykorzystania - 78 479,55 zł;

Czarków - 5 projektów na łączną sumę 93 633,90 zł (średnia wartość 18 726,80 zł)/do wykorzystania - 75 653,50 zł;

Osiedle Stara Wieś - 4 projekty na łączną sumę 112 350,00 zł (średnia wartość 28 087,50 zł)/do wykorzystania - 106 018,92 zł;

Ćwiklice - 5 projektów na łączną sumę 92 999,12 zł (średnia wartość 18 599,82 zł)/do wykorzystania - 89 510,89 zł;

Jankowice - 3 projekty na łączną sumę 92 463,63 zł (średnia wartość 30 821,21 zł)/do wykorzystania - 92 531,84 zł;

Studzienice - 1 projekt na sumę 70 878,45 zł/do wykorzystania - 70 878,45 zł

Łąka - 2 projekty na łączną sumę 103 000 zł (średnia wartość 51 500,00 zł)/do wykorzystania - 103 153,89 zł;

Osiedle Piłsudskiego - 1 projekt na sumę 54 811,03 zł/do wykorzystania - 55 578,80 zł

Osiedle Daszyńskiego - 3 projekty na łączną sumę 70 030,84 zł (średnia wartość 23 343,61 zł)/do wykorzystania - 75 87,89 zł;

Brzeźce - 5 projektów na łączną sumę 56 449,30 zł (średnia wartość 11 289,86 zł)/do wykorzystania - 56 377,89 zł;

Osiedle Powstańców Śląskich - 2 projekty na łączną sumę 84 000,00 zł (średnia wartość 42 000,00 zł)/do wykorzystania - 88 575,37 zł;

Poręba - 1 projekt na sumę 52 890,00 zł/do wykorzystania - 54 272,97 zł

Osiedle Piastów - 3 projekty na łączną sumę 144 423,00 zł (średnia wartość 48 141,00 zł)/do wykorzystania - 106 623,11 zł;

Rudołtowice - 1 projekt na sumę 55 000,00 zł/do wykorzystania - 55 968,60 zł

Piasek - 1 projekt na sumę 100 971,00 zł/do wykorzystania - 100 971,01 zł

Osiedle Kępa - 1 projekt na sumę 19 000,00 zł/do wykorzystania - 43 436,53 zł

Osiedle Stare Miasto - 1 projekt na sumę 52 500,00 zł/do wykorzystania - 58 599,75 zł

Wisła Wielka - 3 projekty na łączną sumę 76 987,20 zł (średnia wartość 25 662,40 zł)/do wykorzystania - 77 777,91 zł;

Osiedle Kolonia Jasna - 2 projekty na łączną sumę 93 200,00 zł (średnia wartość 46 600,00 zł)/do wykorzystania - 93 213,99 zł;

Śródmieście - bez złożonego projektu;

Siedlice - bez złożonego projektu;

Podstarzyniec - projekt nie przeszedł pozytywnej weryfikacji;

Google Facebook

Pliki do pobrania