Pszczyna Budżet Obywatelski

Edycja 2022

/ Głosuj /
/ Dokumenty do pobrania /
08.10.2015 12:22
Mieli szansę złożyć odwołanie!

Odwołanie postanowiło złożyć 5 wnioskodawców. Inne zdanie na temat wyników weryfikacji zgłosił 1 wnioskodawca proponujący rozwiązania ogólnogminne oraz 4 proponujących swoje pomysły dla osiedli i sołectw.

7 października oficjalnie zakończył się czas, kiedy wszyscy autorzy negatywnie zweryfikowanych formularzy mieli szansę złożyć odwołanie, by ponownie przyjrzeć się potencjalnej możliwości realizacji projektu. Czy jako mieszkańcy skorzystaliśmy w pełni z tego doświadczenia? Czy – w trakcie ewaluacji realizacji Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2016 – ocenimy te rozwiązania regulaminowe pozytywnie i zdecydujemy o powtórzeniu podobnego mechanizmu czas pokaże, teraz jednak winni jesteśmy garść informacji podsumowujących ten etap realizacji zasad Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2016.

Wśród 79 projektów złożonych do Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2016, 10 nie zdołało, z różnych powodów, przejść pozytywnej weryfikacji. Obok 4 ogólnogminnych znalazło się 6 lokalnych. Odwołanie postanowiło złożyć 5 wnioskodawców. Inne zdanie na temat wyników weryfikacji zgłosił 1 wnioskodawca proponujący rozwiązania ogólnogminne oraz 4 proponujących swoje pomysły dla osiedli i sołectw. W efekcie prac Komisji do spraw weryfikacji Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2016 postanowiono zmienić decyzję dla 3 wniosków:

Ogólnogminny/Zakup łodzi typu DZ w celu prowadzenia szkoleń i obozów żeglarskich dla harcerzy z 4 Harcerskiej Drużyny Wodnej im. Jana z Kolana w Pszczynie oraz zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Pszczyna

Szacunkowy koszt realizacji: 90 000,00 zł

Lokalny/Osiedle Stare Miasto/Siłownia na otwartej przestrzeni wraz z utwardzeniem nawierzchni z kostki brukowej, zakup ławek i mała architektura placu

Szacunkowy koszt realizacji: 58 599,75 zł

Lokalny/Osiedle Kępa/Budowa mini placu zabaw przy ulicy Wodzisławskiej 9a-9b

Szacunkowy koszt realizacji: 24 000,00 zł

Łączna kwota szacunkowych kosztów realizacji projektów zweryfikowanych pozytywnie w procesie odwoławczym wynosi 172 599,75 zł, co stanowi 8,8% wszystkich pozytywnie zweryfikowanych wniosków oraz 43,3% wszystkich negatywnie ocenionych wniosków w pierwszym etapie weryfikacji.

Niestety proces odwoławczy nie zmienił sytuacji na Osiedlu Podstarzyniec. Projekt odrzucony na obu etapach weryfikacji był jedynym złożonym w tej dzielnicy, co oznacza, że niewykorzystana kwota przeznaczona na tę jednostkę pomocniczą, powiększa pulę projektów ogólnogminnych. Nie ma jednak powodów do zmartwień, wystarczy aktywnie uczestniczyć w głosowaniu, by wybrać projekt ogólnogminny, z którego skorzystają wszyscy mieszkańcy również Ci z Podstarzyńca. Życzmy również sobie wszyscy większej aktywności w następnych edycjach budżetu obywatelskiego w Pszczynie, wszak od przybytku głowa nie boli. Te same życzenia kierujemy do mieszkańców Osiedli Siedlice i Śródmieście gdzie nie pojawiła się żadna propozycja budżetowa.

Tryb odwoławczy zamyka definitywnie listę projektów, które poddane zostaną najważniejszej ocenie. Mieszkańcy Pszczyny, w powszechnym głosowaniu, wskażą swoim poparciem te projekty, które zostaną rekomendowane Burmistrzowi do realizacji w ramach planowanego projektu budżetu gminy na 2016 rok. Od 12 do 25 października, za pośrednictwem strony internetowej www.obywatelski.pszczyna.pl oraz z wykorzystaniem wszystkich filii Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej będzie można zamanifestować swoje poparcie dla wybranych przez siebie projektów, pamiętając o tym, by oddać jeden głos na projekt ogólnogminny i jeden na projekt lokalny (niezależnie od miejsca zamieszkania).

Dodatkowe punkty wyborcze umieszczone będą w Urzędzie Miejskim w Pszczynie oraz szkołach w Rudołtowicach, Porębie oraz na Osiedlu Daszyńskiego. Pamiętajmy, że głosować tradycyjnie będziemy mogli tylko w godzinach pracy danej szkoły, urzędu czy filii biblioteki.

 

Google Facebook

Pliki do pobrania