Pszczyna Budżet Obywatelski

Edycja 2022

/ Głosuj /
/ Dokumenty do pobrania /
22.10.2015 10:57
Zmiany w imię dobrych intencji!

Wszyscy, których głos, poprzez techniczny błąd, uznano za nieważny, mogą ponownie wziąć udział w głosowaniu, używając do tego celu innego, unikalnego adresu e-mail. Zapraszamy również do głosowania tradycyjnego, za pośrednictwem kart do głosowania.

Podjętą wczoraj decyzją wprowadziliśmy zamieszanie. Prosimy jednak o zrozumienie. Wszystko w imię realizacji założeń, które poczyniliśmy umawiając się na zasady Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2016. WSZYSCY MUSZĄ MIEĆ RÓWNE SZANSE! Gdybyśmy zrobili to po zakończeniu głosowania, uniemożliwilibyśmy uczestnictwo w budżecie wszystkim tym, którzy oddali głos, korzystając z luki w systemie. Prosimy również zwrócić uwagę, że tworzymy unikalny system weryfikacji głosów, zapewniający szerokie zabezpieczenie przed nadużyciami. NIC NIE POWSTAJE OT TAK. Zapraszamy do ponownego zagłosowania. Niebawem instrukcje u wszystkich, których adresy e-mail objęte zostały naszymi działaniami.

Przypomnijmy. Zasady głosowania na projekty do Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2016 za pośrednictwem strony internetowejwww.obywatelski.pszczyna.pl zakładają podwójną weryfikację. Oprócz numeru PESEL, wprowadziliśmy w tym roku konieczność weryfikacji głosu za pośrednictwem adresu e-mail. Wszystko po to, by jak najbardziej urealnić wyniki głosowania. Jednemu numerowi PESEL zatem odpowiada jeden adres e-mail, który po weryfikacji blokuje możliwość ponownego głosowania. 
Niestety w dniach od 12 – 13 października system nie zadziałał prawidłowo dopuszczając wielokrotne głosowanie za pośrednictwem jednego adresu e-mail. Aby pozostać w zgodzie z ustaleniami poczynionymi podczas Rad Sąsiedzkich, innymi uczestnikami budżetu obywatelskiego oraz instrukcjami dotyczącymi zasad głosowania, postanowiliśmy usunąć głosy oddane wielokrotnie z jednego adresu, pozostawiając pierwszy oddany głos. Jednocześnie informujemy, że wszyscy, których głos, poprzez techniczny błąd, uznano za nieważny, mogą ponownie wziąć udział w głosowaniu, używając do tego celu innego, unikalnego adresu e-mail. Zapraszamy również do głosowania tradycyjnego, za pośrednictwem kart do głosowania. Jednocześnie informujemy, że osoby, z których e-maili oddano więcej głosów zostaną niezwłocznie poinformowani o zaistniałej sytuacji.

Google Facebook