Pszczyna Budżet Obywatelski

Edycja 2022

/ Głosuj /
/ Dokumenty do pobrania /
13.05.2016 11:41
Tyle się dzieje! Wojciech Jakubiec

Zapraszamy do aktywności, w zakładce /harmonogram/ wszystkie najważniejsze daty. Na Państwa pomysły w formie projektów do Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 czekamy do 17 czerwca 2016 r.

Konsultacje i rozmowy podczas zebrań sprawozdawczo-wyborczych na temat nowych rozwiązań, poprawiających sprawny przebieg Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego, trudne pertraktacje z radnymi miejskimi, prowadzące do redakcji nowych zasad, czy warsztaty na zaproszenie Wojewody Śląskiego podczas Regionalnej Akademii Obywatelskiej. Wreszcie realizacje projektów Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2016. To wszystko pochłonęło nas podczas wczesnowiosennych miesięcy.

Będąc przekonanymi, że to ostatni, przejściowy, naprawczy rok Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego, proponujemy Państwu uczestnictwo w decydowaniu o wydatkowaniu wydzielonej części budżetu gminy na zasadach zapisanych w Uchwale Nr XXI/217/16 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z przygotowaniem Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 oraz zarządzeniu i jego załącznikach z dnia 4 maja 2015 r. Oba dokumenty znajdą Państwo poniżej oraz ich rozszerzenia, w postaci załączników, w zakładce /dokumenty do pobrania/

Proponując brzmienie dokumentów, przyjęliśmy, za podstawę tekst powstały podczas Rad Sąsiedzkich odbywających się na przełomie czerwca i lipca 2015 r. Podstawą zmian natomiast, były obserwacje przebiegu realizacji Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2016, ankieta ewaluacyjna, konsultacje i rozmowy podczas zebrań sprawozdawczo-wyborczych oraz uwagi i wnioski Komisji Rewizyjnej, Komisji Spraw Społecznych, Komisji Gospodarki oraz Komisji Budżetu Rady Miejskiej w Pszczynie.

Do najważniejszych zmian należy:

 

  • usunięcie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, zapisu o konieczności dostarczenia operatów szacunkowych;

 

  • wprowadzenie dwumiesięcznego okresu konsultacyjnego, w którym wnioskodawca będzie mógł redagować swój wniosek, dostosowując go do takiego kształtu, który poddany pod głosowanie mieszkańców, wybrany przez nich, będzie mógł być realizowany bez przeszkód i w kształcie znanym wszystkim uczestnikom Budżetu Obywatelskiego (Załącznik Nr 1, rodz 3, par 5, ust a, b);

 

  • w przypadku kiedy w danej jednostce pomocniczej zgłoszony zostanie tylko jeden projekt, aby uzyskać rekomendację Komisji do spraw weryfikacji Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2017, będzie musiał on uzyskać poparcie co najmniej 5 % wszystkich mieszkańców danej jednostki pomocniczej (Załącznik Nr 1, rozdz 5, par 12);

 

  • głosowanie tradycyjne, za pośrednictwem kart do głosowania, przekazane zostanie Przewodniczącym Osiedli i Sołtysom. To oni, wykorzystując najlepszą wiedzę, uprzystępnią i udostępnią możliwość oddania głosu wszystkim mieszkańcom swojej społeczności. W tym celu otrzymają, przygotowane, ponumerowane karty do głosowania oraz jedną urnę. Pobierając materiał, zadeklarują gdzie i kiedy odbędzie się głosowanie. Informacje te zostanę opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego, na fanpejdżach i portalach społecznościowych oraz w prasie lokalnej (Załącznik Nr 5, pkt 6, 7, 8, 9);

 

Zapraszamy do aktywności, w zakładce /harmonogram/ wszystkie najważniejsze daty. Na Państwa pomysły w formie projektów do Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 czekamy do 17 czerwca 2016 r.

 

Google Facebook

Załączone zdjęcia


Pliki do pobrania