Pszczyna Budżet Obywatelski

Edycja 2022

/ Głosuj /
/ Dokumenty do pobrania /
04.07.2016 15:02
Zadekretowane projekty!

Przedstawiamy Państwu listę projektów wraz z dekretacją do poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Pszczynie.

Ostateczną listę projektów do Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 poznamy po 19 sierpnia. Tak długi okres konsultacyjny ma służyć dopracowaniu projektów, tak by ich ewentualna realizacja, po społecznej zgodzie wyrażonej w głosowaniu, przebiegła sprawnie i bez uszczerbku dla budżetu gminy. Doświadczenie ostatnich edycji wskazuje, że nieprecyzyjne oszacowanie kosztów realizacji projektów czy niemożliwość realizacji ze względów merytorycznych, jest dość dużym problemem. Mechanizm współpracy merytorycznie przygotowanego pracownika odpowiedniej komórki Urzędu Miejskiego z projektodawcą, daje gwarancję wypracowania najlepszych rozwiązań. Zapraszamy do śledzenia postępów prac.

 

1. Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Pszczynie

 

PBO2017/O/01 Budowa chodnika wokół Zespołu Szkół Nr 1 w Pszczynie prowadzącego od ulicy K. Odnowiciela do bramy przy Żłobku Miejskim;

PBO2017/O/04 Remont nawierzchni chodnika w Parku Zamkowym w Pszczynie ok. 280 m – część południowa;

PBO2017/O/07 Remont cmentarza komunalnego – wykonanie nowych alejek, wymiana bramy i furtki oraz małej architektury, budowa oświetlenia głównej alei;

PBO2017/O/13 Dokończenie podziału geodezyjnego i uregulowanie stanu prawnego ul. Piaskowej w Jankowicach i Pszczynie na odcinku od ul. Studzienickiej do ul. Polne Domy;

PBO2017/O/15 Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Pszczynie na odcinku od skrzyżowania z ul. Księżycową do skrzyżowania z ul. Słoneczną;

PBO2017/L/01 Wymiana nakładki asfaltowej na ul. Zuchów;

PBO2017/L/03 Ścieżki ogrodu dla starszych i młodych;

PBO2017/L/06 Następny etap (II) korytowania i nawiezienia tłucznia na ulicy Kawalerzystów;

PBO2017/L/08 Wyrównanie utwardzonej drogi o nawierzchni tłuczniowej wraz z położeniem nawierzchni asfaltowej;

PBO2017/L/10 Miasteczko Ruchu Drogowego na Osiedlu Powstańców Śląskich;

PBO2017/L/11 Wymiana nawierzchni asfaltowej na ulicy Harcerskiej;

PBO2017/L/14 Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Walki Młodych w Pszczynie;

PBO2017/L/17 Utwardzenie (wyasfaltowanie) ulicy Tulipanów obok cmentarza – etap I;

PBO2017/L/20 Remont nawierzchni chodnika w Parku Zamkowym w Pszczynie ok. 150 m;

PBO2017/L/21 Remont wiaty przystanku autobusowego przy ulicy Żorskiej w Pszczynie – obok Pokazowej Zagrody Żubrów;

PBO2017/L/27 Wykonanie nakładki asfaltowej ul. Brzechwy;

PBO2017/L/38 Budowa oświetlenia na ulicy Adelajdy w Studzionce;

PBO2017/L/43 Integracja mieszkańców Ćwiklice – „W jedności siła” (dot. Renowacja miejsc pamięci);

PBO2017/L/47 Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Bobrów;

PBO2017/L/67 Montaż lustra ulicznego;

PBO2017/L/69 Remont nawierzchni obok Ośrodka Kultury w Czarkowie;

PBO2017/L/71 Oznakowanie ulic na Osiedlu Kolonia Jasna;

PBO2017/L/73 Remont chodnika przy ulicy Kościuszki – etap I (część parzysta);

 

2. Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu

 

PBO2017/O/10 Budowa nawierzchni poliuretanowej, boiska szkolnego dla uczniów z Brzeźc, Studzionki, Wisły Małej i Wisły Wielkiej, uczęszczających do Gimnazjum Nr 5 w Studzience;

PBO2017/O/16 Projekt i budowa bieżni przy PG 4;

PBO2017/L/02 Bezpieczne boisko;

PBO2017/L/05 Siłownia zewnętrzna i plac zabaw wraz z zapleczem;

PBO2017/L/12 Wykonanie ogrodzenia wokół obiektu sportowego LKS-u w Studzienice;

PBO2017/L/28 Wyposażenie boiska w zaplecze sanitarno-socjalne wraz z oświetleniem;

PBO2017/L/39 Instalacja monitoringu boiska LKS w Studzionce;

PBO2017/L/40 Zakup ławostołów dla Sołectwa Studzionka;

PBO2017/L/44 Renowacja boiska sportowego LKS w Wiśle Wielkiej;

PBO2017/L/45 Uzupełnienie ogrodzenia przy placu zabaw dla dzieci w Brzeźcach, utwardzenie obejścia części parkingu przy Ośrodku Kultury i placu zabaw;

PBO2017/L/46 Doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych kompleksu LKS Brzeźce;

PBO2017/L/50 Turniej badmintona dla dzieci i młodzieży;

PBO2017/L/52 Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Pszczynie;

PBO2017/L/53 Plac zabaw dla najmłodszych;

PBO2017/L/56 Mobilne boisko do gry w piłkę nożną;

PBO2017/L/57 Atrakcyjne boisko szkolne;

PBO2017/L/65 Podniesienie jakości zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży poprzez doposażenie LKS Wisła Mała w zestaw aluminiowych bramek przenośnych dostosowanych do kategorii wiekowej zawodników;

PBO2017/L/66 „Siedlice Pasji” – rozbudowa placu zabaw dla dzieci oraz przygotowanie mini-boiska do piłki nożnej na osiedlu Siedlice (naprzeciwko placu zabaw dla zwierząt);

PBO2017/L/68 Budowa boiska do piłki nożnej plażowej – LKS Czarków;

PBO2017/L/72 „Międzypokoleniowe Centrum Rekreacji” – rozszerzenie funkcji istniejącego placu zabaw poprzez instalację dodatkowych urządzeń dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wykonanie ogrodzenia – etap II;

 

3. Pszczyński Zarząd Edukacji

 

PBO2017/O/01 Budowa chodnika wokół Zespołu Szkół Nr 1 w Pszczynie prowadzącego od ulicy K. Odnowiciela do bramy przy Żłobku Miejskim;

PBO2017/O/02 Montaż klimatyzacji w salach pobytu dzieci i pomieszczeniach biurowych Żłobka Miejskiego. Montaż wyciągu wraz z nawiewem w zmywalni w/w placówki;

PBO2017/O/05 Budowa parkingu dla samochodów przy Zespole Szkół Nr 2 w Pszczynie ul. Staromiejska 41. Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu;

PBO2017/O/08 „Impulsem do bezpiecznego serca” – zakup defibrylatorów AED dla placówek oświatowych;

PBO2017/O/10 Budowa nawierzchni poliuretanowej, boiska szkolnego dla uczniów z Brzeźc, Studzionki, Wisły Małej i Wisły Wielkiej, uczęszczających do Gimnazjum Nr 5 w Studzience;

PBO2017/O/16 Projekt i budowa bieżni przy PG 4;

PBO2017/L/10 Miasteczko Ruchu Drogowego na Osiedlu Powstańców Śląskich;

PBO2017/L/19 Wesoła Szkoła – edukacja i zabawa to super sprawa: Planetarium, Pieczenie Chleba, Kreatywne Strefy Gier oraz Wymiana Trybun na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarkowie;

PBO2017/L/23 Bezpieczna przestrzeń sportowo-rekreacyjna w Publicznym Gimnazjum Nr 1;

PBO2017/L/26 Projekt i budowa skoczni w dal przy PG 4;

PBO2017/L/29 Utwardzenie miejsc postojowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jankowicach;

PBO2017/L/32 Monitoring wizyjny przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Rudołtowicach;

PBO2017/L/33 Podniesienie jakości kulturalno-społecznej obiektu poprzez zakup sprzętu nagłaśniającego do Sali wielofunkcyjnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łące;

PBO2017/L/34 „Ogród doświadczeń i zabawy” dla Przedszkola Publicznego Nr 14;

PBO2017/L/42 „Aktywnie po zdrowie” – korekcja wad postawy;

PBO2017/L/43 Integracja mieszkańców Ćwiklice – „W jedności siła” (dot. „Wykonanie skoczni w dal”);

PBO2017/L/51 Mobilne miasteczko ruchu drogowego;

PBO2017/L/52 Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Pszczynie;

PBO2017/L/53 Plac zabaw dla najmłodszych;

PBO2017/L/54 Rozwijanie wiedzy historycznej oraz podstaw patriotyzmu lokalnego i regionalnego w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Książąt Pszczyńskich w Pszczynie – „Klub Podróżnika Regionalisty”;

PBO2017/L/55 Poprawa bezpieczeństwa dzieci poprzez budowę ogrodzenia placu zabaw w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pszczynie;

PBO2017/L/56 Mobilne boisko do gry w piłkę nożną;

PBO2017/L/57 Atrakcyjne boisko szkolne;

PBO2017/L/63 Zakup ławek, koszy, stojaków na rowery, na tereny zielone szkoły;

 

4. Pszczyńskie Centrum Kultury

 

PBO2017/O/03 „Motoserce” Pszczyna 2017;

PBO2017/O/11 Powrót do tradycji Małych Ojczyzn – lekcje historii i spotkania regionalne w Skansenie Zagrodzie Wsi Pszczyńskiej;

PBO2017/O/12 XXXXI Przegląd Zespołów Ludowych Ziemi Pszczyńskiej „Spotkania Pod Brzymem”;

PBO2017/O/14 Maszyna w Żniwach. Udostępnienie wydarzeń festiwalu Teatralna Maszyna Pszczyna mieszkańcom sołectw Gminy Pszczyna;

PBO2017/L/04 Wpisujemy się w historię Pszczyny – otwieramy bramy i serca dla jej mieszkańców. 150-lecie w klasztorku;

PBO2017/L/22 Warsztaty wokalne dla chóru „Cantemus” z Pszczyny;

PBO2017/L/24 Cykl spotkań „Kultura z humorem”;

PBO2017/L/41 ”Śpiewaj i tańcz” – zajęcia rytmiczno-ruchowe w przedszkolu;

PBO2017/L/43 Integracja mieszkańców Ćwiklice – „W jedności siła” (dot. „Opłacenie instruktora muzycznego dla zespołu Ćwikliczanie i zakup strojów ludowych oraz zakup pieca konwekcyjnego na Ośrodek Kultury w Ćwiklicach”);

PBO2017/L/49 Starszy kolega, starsza koleżanka;

PBO2017/L/54 Rozwijanie wiedzy historycznej oraz podstaw patriotyzmu lokalnego i regionalnego w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Książąt Pszczyńskich w Pszczynie – „Klub Podróżnika Regionalisty”;

PBO2017/L/59 „W zdrowym ciele zdrowy duch” – zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w sołectwie Wisła Wielka;

 

5. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Pszczynie

 

PBO2017/L/13 Zagospodarowanie terenu wokół "Serca Wsi" w Łące - etap II;

PBO2017/L/23 Bezpieczna przestrzeń sportowo-rekreacyjna w Publicznym Gimnazjum Nr 1;

PBO2017/L/29 Utwardzenie miejsc postojowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jankowicach;

PBO2017/L/45 Uzupełnienie ogrodzenia przy placu zabaw dla dzieci w Brzeźcach, utwardzenie obejścia części parkingu przy Ośrodku Kultury i placu zabaw;

PBO2017/L/55 Poprawa bezpieczeństwa dzieci poprzez budowę ogrodzenia placu zabaw w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pszczynie;

PBO2017/L/70 Rozwój stref aktywności rodzinnej na Osiedlu Kolonia Jasna, przy ul. Bratniej i ul. Księżycowej - etap II wraz z budową oświetlenia ulicznego na terenie osiedla;

PBO2017/L/72 „Międzypokoleniowe Centrum Rekreacji” – rozszerzenie funkcji istniejącego placu zabaw poprzez instalację dodatkowych urządzeń dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wykonanie ogrodzenia – etap II;

 

6. Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna

 

PBO2017/L/07 Doposażenie lokalu Biblioteki w Jankowicach

PBO2017/L/09 Osiedlowe Centrum Kultury;

PBO2017/L/18 Zakup regałów oraz wyposażenia do „Kącika malucha” w bibliotece publicznej w Wiśle Małej;

PBO2017/L/43 Integracja mieszkańców Ćwiklice – „W jedności siła” (dot. „Zakup książek i 4 podwójnych regałów bibliotecznych”);

PBO2017/L/62 Wyposażenie Biblioteki Publicznej Filii Nr 6 w Pszczynie – Osiedle Piastów;

 

7. Administracja Zasobów Komunalnych

 

PBO2017/L/16 Wymiana instalacji OC i kotłów w Ośrodku Kultury Ćwiklice wraz z rozdziałem na część OSP – Ośrodek Kultury;

PBO2017/L/25 Modernizacja pomieszczeń w Osiedlowym Centrum Kultury w Starej Wsi;

PBO2017/L/31 Modernizacja Sali Ośrodka Kultury w Rudołtowicach wraz z doposażeniem zaplecza kuchenno-magazynowego;

PBO2017/L/37 Dostawa i montaż klimatyzatorów w Sali Domu Kultury w Studzionce;

PBO2017/L/48 Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Piasku przy ulicy Katowickiej 63; Ośrodek Kultury Kaniówka i Salka Środowiskowa przy OSP oraz ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Słowackiego;

PBO2017/L/60 Wyposażenie kuchni w Ośrodku Kultury w Wiśle Wielkiej w urządzenia gastronomiczne;

PBO2017/L/69 Remont nawierzchni obok Ośrodka Kultury w Czarkowie;

 

8. Ochrona Przeciwpożarowa Urzędu Miejskiego w Pszczynie

 

PBO2017/L/15 Dofinansowanie jednostki OSP Wisła Mała w niezbędny sprzęt ratowniczo-gaśniczy

PBO2017/L/30 Zakup sprzętu do ćwiczeń i zawodów sportowo-pożarniczych dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Jankowicach;

PBO2017/L/35 Zakup zestawu treningowego dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych;

PBO2017/L/43 Integracja mieszkańców Ćwiklice – „W jedności siła” (dot. „Zakup toru przeszkód wraz z elementami dodatkowymi oraz dresów dla drużyny”);

PBO2017/L/58 Zakup dla Ochotniczej Straży Pożarnej Wisła Wielka sań lodowych wraz z niezbędnym wyposażeniem do ratownictwa wodno-lodowego;

 

9. Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pszczynie

 

PBO2017/O/04 Remont nawierzchni chodnika w Parku Zamkowym w Pszczynie ok. 280 m – część południowa;

PBO2017/O/06 Akcja informacyjna poruszająca problem niskiej emisji, konsekwencji zdrowotnych oraz sposobu ograniczenia zanieczyszczeń – materiały w formie kalendarza na 2017 rok oraz ulotek z harmonogramem wywozu śmieci;

PBO2017/L/20 Remont nawierzchni chodnika w Parku Zamkowym w Pszczynie ok. 150 m;

 

10. Referat Zdrowia Urzędu Miejskiego w Pszczynie

 

PBO2017/O/08 „Impulsem do bezpiecznego serca” – zakup defibrylatorów AED dla placówek oświatowych;

PBO2017/O/09 Neurorozwojowa rehabilitacja dzieci i niemowląt;

PBO2017/L/61 Neurorozwojowa rehabilitacja dzieci i niemowląt (projekt lokalny);

 

11. Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Pszczynie

 

PBO2017/O/13 Dokończenie podziału geodezyjnego i uregulowanie stanu prawnego ul. Piaskowej w Jankowicach i Pszczynie na odcinku od ul. Studzienickiej do ul. Polne Domy;

PBO2017/L/03 Ścieżki ogrodu dla starszych i młodych;

 

12. Pszczyński Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny

 

PBO2017/O/09 Neurorozwojowa rehabilitacja dzieci i niemowląt;

PBO2017/L/61 Neurorozwojowa rehabilitacja dzieci i niemowląt (projekt lokalny);

 

13. Miejski Zakład Zieleni w Pszczynie

 

PBO2017/L/43 Integracja mieszkańców Ćwiklice – „W jedności siła” (dot. „Renowacja miejsc pamięci”);

 

14. Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej

 

PBO2017/O/12 XXXXI Przegląd Zespołów Ludowych Ziemi Pszczyńskiej „Spotkania pod Brzymem”;

 

15. Referat Promocji Urzędu Miejskiego w Pszczynie

 

PBO2017/O/06 Akcja informacyjna poruszająca problem niskiej emisji, konsekwencji zdrowotnych oraz sposobu ograniczenia zanieczyszczeń – materiały w formie kalendarza na 2017 r. oraz ulotek z harmonogramem wywozu śmieci;

 

16. Straż Miejska

 

PBO2017/L/10 Miasteczko Ruchu Drogowego na Osiedlu Powstańców Śląskich;

 

 

Uwaga! Powtarzające się projekty są efektem ich złożonego charakteru. Aby usprawnić analizę, zajmować się nimi będą wszyscy kompetentni pracownicy Urzędu Miejskiego w Pszczynie. 

Google Facebook