Pszczyna Budżet Obywatelski

Edycja 2022

/ Głosuj /
/ Dokumenty do pobrania /
07.07.2016 13:27
Każdy może uczestniczyć!

Na przełomie lipca i sierpnia czeka nas seria spotkań konsultacyjnych Komisji do spraw weryfikacji Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2017. W myśl Zarządzenia, w spotkaniach, w roli obserwatora, może wziąć udział każdy mieszkaniec Pszczyny.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr SG.0050.462.2016 Burmistrza Pszczyny z dnia 4 maja 2016 r., w punkcie drugim stanowi: "W posiedzeniach Komisji, o której mowa w ust. 1 mogą wziąć udział, w charakterze obserwatorów, mieszkańcy Pszczyny". Wypełniając zatem zasadę transparentności procesu współdecydowania o wydatkowaniu pieniędzy wydzielonych jako budżet obywatelski, zapraszamy Państwa do aktywnego udziału i obserwacji pracy Komisji do spraw weryfikacji Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2017. Podczas spotkań, pracownicy poszczególnych komórek Urzędu Miejskiego oraz członkowie Komisji będą wymieniać się opiniami, rozwiązując ewentualne problemy związane z propozycjami mieszkańców, złożonymi w formie projektów do Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2017. Efektem tej pracy będzie lista projektów, które zostaną poddane pod głosowanie przez mieszkańców Gminy Pszczyna. Ranking poparcia z kolei wskaże, które z nich będziemy realizować w 2017 roku.

Najbliższe spotkanie Komisji do spraw weryfikacji Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 odbędzie się 11. 07. 2016 r. (tj. w poniedziałek), o godzinie 11:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Pszczynie. Kolejne spotkania odbędą się:

  • 25. 07. 2016 r. o godzinie 11:00;
  • 05. 08. 2016 r. o godzinie 11:00;
  • 12. 08. 2016 r. o godzinie 11:00;

O wszystkich szczegółach będziemy Państwa informować w kolejnych wiadomościach.

Google Facebook