Pszczyna Budżet Obywatelski

Edycja 2022

/ Głosuj /
/ Dokumenty do pobrania /
31.08.2016 13:29
Ruszyła kampania!

W wyniku analizy formalnej i merytorycznej, przeprowadzonej w dniach od 30 czerwca do 19 sierpnia 2016 roku, zakwalifikowano do głosowania 13 projektów ogólnogminnych o wartości 718 648,48 zł oraz 69 projektów lokalnych o wartości 2 427 533,44 zł.

Oficjalnie, 19 sierpnia zakończył się okres analizy merytorycznej wszystkich, zgłoszonych projektów do tegorocznej edycji Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Przypomnijmy, że proponując kolejne zmiany w zasadach dopuszczających mieszkańców do bezpośredniego decydowania o wydzielonej części budżetu gminy, przedłużono okres konsultacji projektów z merytorycznymi komórkami i jednostkami organizacyjnymi Urzędy Miejskiego w Pszczynie. Wszystko po to, by właściwie przygotować projekty, które poddane pod głosowanie przez mieszkańców i wskazane jako istotne, mogły zostać zrealizowane bez przeszkód formalnych, merytorycznych czy finansowych.

 Pozytywnie zweryfikowano projekty na łączną kwotę: 3 146 181,92 zł

Projekt o najwyższym, szacunkowym kosztorysie: 101 633,67 zł

Projekt o najniższym, szacunkowym kosztorysie: 2 000,00 zł

Średnia wartość projektu: 38 368,00 zł

Od 30 maja do 17 czerwca zarejestrowano 89 projektów, w tym 16 ogólnogminnych. W wyniku analizy formalnej i merytorycznej, przeprowadzonej w dniach od 30 czerwca do 19 sierpnia 2016 roku, zakwalifikowano do głosowania 13 projektów ogólnogminnych i 69 projektów lokalnych. Wartość wszystkich projektów ogólnogminnych to 718 648,48 zł. Średnia wartość projektu wynosi 55 280,65 zł, a więc ponad połowę więcej niż w edycji 2016.

Uzupełniając informacje na temat projektów ogólnogminnych, złożonych w tegorocznej edycji Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego, należy dodać, że najtańszy z nich, opiewa na kwotę 8 000,00 zł, dwa zawierają kosztorys na pełną pulę, a więc 100 000,00 zł. Można dokonać, dość umownego podziału na projekty o charakterze inwestycyjnym – tych jest 10, oraz projekty o charakterze kulturalnym – te są 3. Projektodawcy to 29 mieszkańców Gminy Pszczyna, a osoby popierające ich inicjatywy to, co najmniej 225 osób (średnio 0,44% wszystkich mieszkańców Gminy Pszczyna).

W tym samym czasie zarejestrowano 73 projekty lokalne. A zatem o 8 więcej niż w poprzedniej edycji. Propozycje o  tym charakterze stanowią 82% wszystkich zarejestrowanych projektów. Po analizie formalnej i merytorycznej pozostało 69 projektów o wartości 2 427 533,44 zł. Średnia wartość projektu wynosi 35 181,64 zł.

Projekty lokalne w tegorocznej edycji Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego to także 46 projektów umownie nazywanych inwestycyjnymi, w tym 4 siłownie lub place zabaw oraz 6 bezpośrednich inwestycji w infrastrukturę drogową. Pozostałe 23 projekty, to te tak zwane miękkie (9 dotyczących zakupu sprzętu do ćwiczeń dla OSP, mobilne boisko do gry w piłkę nożną czy miasteczku ruchu drogowego). Projektodawcy to 140 mieszkańców Gminy Pszczyna, a osoby popierające ich inicjatywy to, co najmniej 1095 osób (średnio 2,2% wszystkich mieszkańców Gminy Pszczyna).

Przed nami czas promocji projektów. Do tego celu służy między innymi strona internetowa www.obywatelski.pszczyna.pl, wraz z unikalnymi zakładkami dla projektodawców. Dysponują oni swoimi kodami dostępu, mogąc dzięki temu edytować treść, przedstawiając jak najszerzej swoje pomysły.

O zbliżającym się głosowaniu, które odbędzie się od 16 września do 2 października, będziemy szeroko informować w mediach oraz za pośrednictwem strony internetowej. Przypomnijmy pokrótce o najważniejszych zmianach. Za głosowanie tradycyjne odpowiedzialni będą przewodniczący osiedli oraz sołtysi. To oni wskażą miejsce oraz termin głosowania i tam będziemy mogli pobrać kartę, oddać głosy, oraz pozostawić ją w specjalnie do tego celu przygotowanej urnie.

Kolejną zmianą jest konieczność przekroczenia poparcia powyżej 5% mieszkańców w osiedlach i sołectwach gdzie złożono tylko jeden projekt. Próg ten dotyczy Osiedla Piłsudskiego (57 głosów), Osiedla Polne Domy (56 głosów), Piasku (174 głosy) oraz Studzienic (96 głosów).

 

Wisła Mała - 5 projektów na łączną sumę 88 277,60 zł (średnia wartość 17 655,52 zł)/do wykorzystania - 59 847,11 zł;

Osiedle Polne Domy - 1 projekt na sumę 55 559,31 zł/do wykorzystania - 55 559,31 zł

Studzionka - 6 projektów na łączną sumę 84 506,00 zł (średnia wartość 14 084,33 zł)/do wykorzystania - 78 557,51 zł;

Czarków – 3 projekty na łączną sumę 75 700,00 zł (średnia wartość 25 233,33 zł)/do wykorzystania - 75 789,93 zł;

Osiedle Stara Wieś - 3 projekty na łączną sumę 106 457,05 zł (średnia wartość 35 485,68 zł)/do wykorzystania - 106 467,19 zł;

Ćwiklice - 3 projekty na łączną sumę 241 913,44 zł (średnia wartość 80 637,81 zł)/do wykorzystania - 89 413,44 zł;

Jankowice - 5 projektów na łączną sumę 92 570,00 zł (średnia wartość 18 514,00 zł)/do wykorzystania - 92 570,82 zł;

Studzienice - 1 projekt na sumę 70 704,53 zł/do wykorzystania - 71 092,84 zł

Łąka - 4 projekty na łączną sumę 93 720,73 zł (średnia wartość 23 430,18 zł)/do wykorzystania – 93 720,73 zł;

Osiedle Piłsudskiego - 1 projekt na sumę 53 300,00 zł/do wykorzystania - 55 773,70 zł

Osiedle Daszyńskiego - 2 projekty na łączną sumę 75 700,00 zł (średnia wartość 37 850,00 zł)/do wykorzystania - 75 731,46 zł;

Brzeźce - 2 projekty na łączną sumę 77 000,00 zł (średnia wartość 38 500,00 zł)/do wykorzystania - 56 338,91 zł;

Osiedle Powstańców Śląskich - 2 projekty na łączną sumę 90 322,00 zł (średnia wartość 45 161,00 zł)/do wykorzystania - 88 322,00 zł;

Poręba - 2 projekty na łączną sumę 105 829,62 zł (średnia wartość 52 914,81 zł)/do wykorzystania - 54 350,93 zł;

Osiedle Piastów - 2 projekty na łączną sumę 105 785,00 zł (średnia wartość 52 892,50 zł)/do wykorzystania - 105 785,04 zł;

Rudołtowice - 2 projekty na łączną sumę 55 215,00 zł (średnia wartość 27 607,50 zł)/do wykorzystania - 55 988,09 zł;

Piasek - 1 projekt na sumę 101 633,67 zł /do wykorzystania - 101 633,67 zł;

Osiedle Kępa - 2 projekty na łączną sumę 44 060,00 zł (średnia wartość 22 030,00 zł)/do wykorzystania - 44 060,21 zł

Osiedle Stare Miasto - 4 projekty na łączną sumę 78 100,00 zł (średnia wartość 19 525,00 zł/do wykorzystania - 58 073,52 zł;

Wisła Wielka - 4 projekty na łączną sumę 77 530,16 zł (średnia wartość 19 382,54 zł)/do wykorzystania - 77 719,44 zł;

Osiedle Kolonia Jasna - 2 projekty na łączną sumę 102 306,84 zł (średnia wartość 51 153,42 zł)/do wykorzystania – 102 306,84 zł;

Osiedle Śródmieście - 5 projektów na łączną sumę 203 096,24 zł (średnia wartość 40 619,25 zł)/do wykorzystania – 68 344,75 zł;

Osiedle Siedlice - 5 projektów na łączną sumę 210 300,00 zł (średnia wartość 42 060,00 zł)/do wykorzystania – 80 896,31 zł;

Osiedle Podstarzyniec - 2 projekty na łączną sumę 103 088,00 zł (średnia wartość 51 544,00 zł)/do wykorzystania – 51 544,37 zł;

Google Facebook