Pszczyna Budżet Obywatelski

Edycja 2022

/ Głosuj /
/ Dokumenty do pobrania /
20.10.2016 10:29
#takkiełkujetwójpomysł

19 października, na odbywającej się w Urzędzie Miejskim w Pszczynie konferencji prasowej, ogłosiliśmy wyniki Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2017. Frekwencja większa od zeszłorocznej o 5,2%, największa w historii frekwencja w jednostce pomocniczej na poziomie 44,4% czy ogromne zaangażowanie Sołtysów Rad Sołeckich i Przewodniczących Osiedli to tylko niektóre z optymistycznych wiadomości.

Mieszkańcy gminy Pszczyna po raz kolejny zadecydowali o podziale dwóch milionów złotych. Wiadomo już, że zrealizowanych zostanie, co najmniej 46 wniosków. Może okazać się, że liczba ta wzrośnie do 54 projektów. Wszystko zależy od tego, jak opowiedzą się wnioskodawcy, którzy będą mieli do dyspozycji okrojoną część budżetu.

Tegoroczne głosowanie pozwoliło osiągnąć frekwencję na poziomie 12,6 %. W sumie oddano 10 571 głosów, z czego 3 242 na tradycyjnych kartach do głosowania. Największą mobilizacją wykazało się Osiedle Podstarzyniec, gdzie zagłosowało 44,4 % uprawnionych mieszkańców.

 

INFORMACJE OGÓLNE

Ilość mieszkańców: 50 788 (stan na dzień 31. 12. 2015 r.)

Liczba uprawnionych do głosowania: 41 881

Ilość punktów do głosowania tradycyjnego: 25

Ilość projektów poddanych głosowaniu: 82

Ilość projektów zwycięskich: 46

Ilość projektów : 8 (§ 15., rozdział 5, Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.462.2016)

Ilość projektów, które nie będą realizowane: 28

Ilość wydanych kart do głosowania: 3 770

Ilość wszystkich oddanych głosów: 10 571

Ilość oddanych głosów za pośrednictwem strony www.obywatelski.pszczyna.pl 7 329 (średnio 3 664 na każdą z kategorii)

Ilość oddanych głosów tradycyjnie, za pośrednictwem kart do głosowania: 3 242 (średnio 1 620 na każdą z kategorii)

Frekwencja: 12,6%

 

OSIEDLE STARE MIASTO

4 / Wpisujemy się w historię Pszczyny – otwieramy bramy i serca dla jej mieszkańców. 150-lecie w klasztorku / 50 000,00 zł

49 / Starszy kolega, starsza koleżanka / 5 500,00 zł      

 

OSIEDLE KOLONIA JASNA

70 / Rozwój stref aktywności rodzinnej na Osiedlu Kolonia Jasna, przy ul. Bratniej i ul. Księżycowej - etap II wraz z budową oświetlenia ulicznego / 98 806,84 zł

71 / Oznakowanie ulic na Osiedlu Kolonia Jasna / 3 500,00 zł

 

OSIEDLE KĘPA

20 / Remont nawierzchni chodnika w Parku Zamkowym w Pszczynie ok. 150 m / 33 360,00 zł

21 / Remont wiaty przystanku autobusowego przy ulicy Żorskiej w Pszczynie – obok Pokazowej Zagrody Żubrów / 10 700,00 zł

 

OSIEDLE STARA WIEŚ

22 / Warsztaty wokalne dla chóru „Cantemus” z Pszczyny / 3 000,00 zł

24 / Cykl spotkań „Kultura z humorem” / 10 000,00 zł 

25 / Modernizacja pomieszczeń w Osiedlowym Centrum Kultury w Starej Wsi / 93 457,05 zł

 

OSIEDLE ŚRÓDMIEŚCIE

73 / Remont chodnika przy ulicy Kościuszki – etap I (część parzysta) / 65 856,24 zł

 

OSIEDLE SIEDLICE

9 / Osiedlowe Centrum Kultury / 34 300,00 zł  

52 / Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Pszczynie / 42 300,00 zł

 

OSIEDLE PIASTÓW

62 / Wyposażenie Biblioteki Publicznej Filii Nr 6 w Pszczynie – Osiedle Piastów / 5 785,00 zł 

72 / „Międzypokoleniowe Centrum Rekreacji” – rozszerzenie funkcji istniejącego placu zabaw poprzez instalację dodatkowych urządzeń dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wykonanie ogrodzenia – etap II / 100 000,00 zł           

 

OSIEDLE DASZYŃSKIEGO

27 / Wykonanie nakładki asfaltowej ul. Brzechwy / 51 700,00 zł          

 

OSIEDLE POLNE DOMY

6 / Następny etap (II) korytowania i nawiezienia tłucznia na ulicy Kawalerzystów / 55 559,31 zł

 

OSIEDLE POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH

10 / Miasteczko Ruchu Drogowego na Osiedlu Powstańców Śląskich / 88 322,00 zł   

 

OSIEDLE PIŁSUDSKIEGO

17 / Utwardzenie (wyasfaltowanie) ulicy Tulipanów obok cmentarza – etap I / 53 300,00 zł  

 

OSIEDLE PODSTARZYNIEC

1 / Wymiana nakładki asfaltowej na ul. Zuchów / 51 544,00 zł    

 

SOŁECTWO CZARKÓW

19 / Wesoła Szkoła – edukacja i zabawa to super sprawa: Planetarium, Pieczenie Chleba, Kreatywne Strefy Gier oraz wymiana trybun na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarkowie / 20 000,00 zł    

68 / Budowa boiska do piłki nożnej plażowej – LKS Czarków / 25 000,00 zł       

69 / Remont nawierzchni obok Ośrodka Kultury w Czarkowie / 30 700,00 zł       

 

SOŁECTWO PIASEK

48 / Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Piasku przy ulicy Katowickiej 63; Ośrodek Kultury Kantówka i Salka Środowiskowa przy OSP oraz ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Słowackiego / 101 633,67 zł  

 

SOŁECTWO BRZEŹCE

46 / Doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych kompleksu LKS Brzeźce / 21 000,00 zł       

 

SOŁECTWO PORĘBA

28 / Wyposażenie boiska w zaplecze sanitarno-socjalne wraz z oświetleniem / 54 329,62 zł          

 

SOŁECTWO JANKOWICE

2 / Bezpieczne boisko / 25 000,00 zł      

7 / Doposażenie lokalu Biblioteki w Jankowicach / 5 500,00 zł    

29 / Utwardzenie miejsc postojowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jankowicach / 23 600,00 zł         

30 / Zakup sprzętu do ćwiczeń i zawodów sportowo-pożarniczych dla MDP w Jankowicach / 15 000,00 zł    

57 / Atrakcyjne boisko szkolne / 23 470,00 zł       

 

SOŁECTWO STUDZIENICE

12 / Wykonanie ogrodzenia wokół obiektu sportowego LKS-u w Studzience / 70 704,53 zł        

 

SOŁECTWO ĆWIKLICE

8 / Wyrównanie utwardzonej drogi o nawierzchni tłuczniowej wraz z położeniem nawierzchni asfaltowej / 88 500,00 zł          

 

SOŁECTWO RUDOŁTOWICE

31 / Modernizacja Sali Ośrodka Kultury w Rudołtowicach wraz z doposażeniem zaplecza kuchenno-magazynowego / 30 234,00 zł   

32 / Monitoring wizyjny przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Rudołtowicach / 24 981,00 zł 

 

SOŁECTWO ŁĄKA

13 / Zagospodarowanie terenu wokół "Serca Wsi" w Łące - etap II / 61 720,73 zł

33 / Podniesienie jakości kulturalno-społecznej obiektu poprzez zakup sprzętu nagłaśniającego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łące / 15 000,00 zł        

41 / ”Śpiewaj i tańcz” – zajęcia rytmiczno-ruchowe w przedszkolu / 8 000,00 zł    

42 / „Aktywnie po zdrowie” – korekcja wad postawy / 9 000,00 zł     

 

SOŁECTWO WISŁA WIELKA

44 / Renowacja boiska sportowego LKS w Wiśle Wielkiej / 12 800,00 zł

58 / Zakup dla Ochotniczej Straży Pożarnej Wisła Wielka sań lodowych wraz z niezbędnym wyposażeniem do ratownictwa wodno-lodowego / 10 506,36 zł 

59 / „W zdrowym ciele zdrowy duch” – zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w sołectwie Wisła Wielka / 17 952,00 zł  

60 / Wyposażenie kuchni w Ośrodku Kultury w Wiśle Wielkiej w urządzenia gastronomiczne / 36 271,80 zł        

 

SOŁECTWO WISŁA MAŁA

15 / Dofinansowanie jednostki OSP Wisła Mała w niezbędny sprzęt ratowniczo-gaśniczy / 24 227,60 zł

 

SOŁECTWO STUDZIONKA

34 / „Ogród doświadczeń i zabawy” dla Przedszkola Publicznego Nr 14 / 35 364,25 zł   

38 / Budowa oświetlenia na ul. Adelajdy w Studzionce / 30 000,00 zł      

 

OGÓLNOGMINNY

7 / Remont cmentarza komunalnego – wykonanie nowych alejek, wymiana bramy i furtki oraz małej architektury, budowa oświetlenia / 100 000,00 zł        

Google Facebook

Pliki do pobrania