Pszczyna Budżet Obywatelski

Edycja 2022

/ Głosuj /
/ Dokumenty do pobrania /
24.10.2016 23:10
Osiem projektów zamyka listę! https://pixabay.com/pl/lista-nazwiska-tabela-dane-osobowe-428312/

Nie zmarnujemy energii, włożonej w powstanie pomysłów, ich promocję wśród mieszkańców oraz potencjału jakim jest wynik samego głosowania. 8 projektów wybranych w drodze konsultacji zgromadziło poparcie 686 osób, dotyczy mieszkańców 4 osiedli i 4 sołectw, a wartość wszystkich projektów, po zaakceptowaniu zmian w kosztorysach i zakresie realizacji, wynosi 118 455,00 zł.

Jeśli poszczególny, kolejny projekt z listy rankingowej przekroczył kwotę pozostałą z wyliczonej dla danej jednostki pomocniczej lub projektu ogólnogminnego jego wnioskodawca w ciągu trzech dni od daty ogłoszenia wyników, zobowiązany jest do dostosowania kosztorysu projektu do wyników głosowania – brzmi jeden z zapisów Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Pszczyny. Regulacja ta pozwala, w drodze konsultacji projektodawców z pracownikami komórek odpowiedzialnych za weryfikację merytoryczną i finansową projektów, wybrać dodatkowe, które nie będą realizowane w pełnym wymiarze ale pozwolą wykorzystać wszystkie środki dostępne dla jednostki pomocniczej. Dzięki temu, nie zmarnujemy również energii, włożonej w powstanie pomysłów, ich promocję wśród mieszkańców oraz potencjału jakim jest wynik samego głosowania. 8 projektów wybranych w drodze konsultacji zgromadziło poparcie 686 osób, dotyczy mieszkańców 4 osiedli i 4 sołectw, a wartość wszystkich projektów, po zaakceptowaniu zmian w kosztorysach i zakresie realizacji, wynosi 118 455,00 zł. Poniżej mogą Państwo zapoznać się z listą projektów oraz szczegółami deklaracji, będącej efektem trzydniowych konsultacji. W załączonych plikach dostępne są również kopie stosownych dokumentów:

 

OSIEDLE STARE MIASTO

51 / Mobilne miasteczko ruchu drogowego / 2 573,52 zł

Deklaracja pokonsultacyjna 

(§ 15, rozdział 5, Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.462.2016):

Zakup znaków drogowych 11 szt.

Przesuwany sygnalizator świetlny dwukomorowy dla ruchu pieszego - 2 szt.

Makiety pojazdów 9 szt.

Mata gumowa antypoślizgowa - przejście dla pieszych 2 szt.

Mata gumowa antypoślizgowa - ścieżka umożliwiająca tworzenie dróg, skrzyżowań - 10 szt.

Elementy pomocnicze - kamizelki odblaskowe, czapka policjanta, opaski odblaskowe.

 

OSIEDLE SIEDLICE

53 / Plac zabaw dla najmłodszych / 4 296,31 zł

Deklaracja pokonsultacyjna 

(§ 15, rozdział 5, Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.462.2016):

Zakup urządzeń rekreacyjno-zabawowych dla dzieci w wieku przedszkolnym do kwoty 4 296,31 zł

 

OSIEDLE DASZYŃSKIEGO

26 / Projekt i budowa skoczni w dal przy PG 4 / 24 031,00 zł

Deklaracja pokonsultacyjna 

(§ 15, rozdział 5, Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.462.2016):

Do wykonania zadania zastosuje się materiały obniżające koszt.

 

OSIEDLE ŚRÓDMIEŚCIE

23 / Bezpieczna przestrzeń sportowo-rekreacyjna w Publicznym Gimnazjum Nr 1 / 2 488,51 zł

Deklaracja pokonsultacyjna 

(§ 15, rozdział 5, Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.462.2016):

Ze względu na znaczne ograniczenie kwoty na realizację projektu rezygnujemy z zamontowania piłkochwytów, oświetlenia i rewitalizacji muru.

Kwotę, która została przekazana do realizacji naszego projektu chcemy przeznaczyć na zakup ławek do ustawienia wokół boiska. Nie będą one zakotwiczone w podłożu, więc nie będzie to generowało dodatkowych kosztów.

 

SOŁECTWO BRZEŹCE

45 / Uzupełnienie ogrodzenia przy placu zabaw dla dzieci w Brzeźcach, utwardzenie obejścia części parkingu przy Ośrodku Kultury i placu zabaw / 35 338,91 zł

Deklaracja pokonsultacyjna 

(§ 15, rozdział 5, Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.462.2016):

Uzupełnienie ogrodzenia przy placu zabaw dla dzieci w zakresie do kwoty 5 338,91 zł

Utwardzenie dojazdu do kuchni przy Ośrodku Kultury w Brzeźcach do kwoty 30 000,00 zł

 

SOŁECTWO ĆWIKLICE

43 / Integracja mieszkańców Ćwiklice - "W jedności siła" / 913,44 zł

Deklaracja pokonsultacyjna 

(§ 15, rozdział 5, Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.462.2016):

Zakup około 100 sztuk nowych książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych do Biblioteki Publicznej w Ćwiklicach. Zakup nowych książek wzbogaci księgozbiór o nowości wydawnicze oraz lektury szkolne, które są niezbędne do funkcjonowania naszej Biblioteki.

 

SOŁECTWO WISŁA MAŁA

47 / Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Bobrów / 35 619,51 zł

Deklaracja pokonsultacyjna 

(§ 15, rozdział 5, Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.462.2016):

Koszt realizacji projektu nie przekroczy wskazanej kwoty.

 

SOŁECTWO STUDZIONKA

37 / Dostawa i montaż klimatyzatorów w Sali Domu Kultury w Studzionce / 13 193,26 zł

Deklaracja pokonsultacyjna 

(§ 15, rozdział 5, Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.462.2016):

Koszt realizacji proponowanych zmian nie przekroczy wskazanej kwoty.

 

 

Google Facebook

Pliki do pobrania