Pszczyna Budżet Obywatelski

Edycja 2020

/ Głosuj /
/ Dokumenty do pobrania /
09.04.2017 01:50
1304 osoby zadecydowały!

Tyle osób uczestniczyło w tym roku w zebraniach sprawozdawczych i sprawozdawczo-wyborczych. Tyle osób miało okazję odnieść się do propozycji wydzielenia 1 000 000,00 zł z Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 na rzecz Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w gminie Pszczyna. Efektem konsultacji są 22 dwie uchwały, wyrażające opinię mieszkańców na temat tej propozycji.

Na tegorocznych zebraniach sprawozdawczych i sprawozdawczo-wyborczych zaproponowaliśmy zebranym pochylenie się, dyskusję i głosowanie projektu uchwały wyrażającej zgodę na wydzielenie 1 000 000,00 zł z Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 na rzecz Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w gminie Pszczyna, w szczególności zaś na dofinansowanie termomodernizacji obejmującej docieplenie ścian i stropów budynków oraz wymianę okien i drzwi. Budżet partycypacyjny jest narzędziem "mobilnym", który, po spełnieniu określonych precyzyjnie warunków, powinien odpowiadać na aktualne potrzeby społeczności. Zatem jakie warunki należy spełnić by użyć tego narzędzia? Należy mieszkańców pytać o zdanie. Mając na względzie fakt, że podstawową cechą partycypacji jest konsensualność - stanowi zgodę wszystkich zainteresowanych stron - postanowiliśmy więc zapytać mieszkańców i na podstawie ich decyzji rekomendować ewentualne zmiany. Należy również wspomnieć, że uczestnicy Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego wyrazili swoją wolę w ankietach ewaluacyjnych, wskazując właśnie zebrania wiejskie i osiedlowe jako najlepsze miejsce do dyskusji o kształcie Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego.

W wyniku konsultacji, mieszkańcy podjęli 20 uchwał niewyrażających zgody na wydzielenie 1 000 000,00 zł z Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 na rzecz Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w gminie Pszczyna (9 decyzji zostało podjętych jednogłośnie, 11 decyzji, w których, 952 osoby wyraziły sprzeciw, 21 osób było za, a 57 wstrzymało się od głosu). W sołectwach Studzienice i Jankowice postawiono wniosek by nie głosować uchwały, zaś na osiedlach Daszyńskiego i Siedlice, w sumie 75 głosami za, 24 przeciw i 6 wstrzymującymi się, uchwałę przegłosowano pozytywnie.

W związku z przytłaczającą większością decyzji negatywnych, wyrażonych w formie podjętych uchwał, jedyną rekomendacją dla Rady Miejskiej oraz Burmistrza jest pozostawienie wysokości Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 na dotychczasowym poziomie, nie angażując jego środków w Program Ograniczenia Niskiej Emisji w gminie Pszczyna.

Google Facebook

Pliki do pobrania