Pszczyna Budżet Obywatelski

Edycja 2022

/ Głosuj /
/ Dokumenty do pobrania /
17.10.2017 11:09
Progi dla zwiększenia aktywności!

Każdy projekt musiał osiągnąć minimalną ilość głosów, by mógł być rekomendowany do realizacji. Próg został określony na podstawie frekwencji poprzedniej edycji Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego oraz najniższej ilości głosów, wynikającej z konieczności zgromadzenia 15 podpisów pod propozycją projektów.

 

Rozdział 1§ 1 i 2 Załącznika do Uchwały nr XXXIII/372/17 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z przygotowaniem Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 stanowią kolejno:

Konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Pszczyna na temat wydatków finansowanych z Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 przeprowadza się w celu włączenia mieszkańców w proces współdecydowania o przedsięwzięciach gminy Pszczyna i uczestniczenia w projektowaniu wydatków na projekty realizowane w ich obszarach zamieszkania. oraz W ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 finansowane będą projekty należące do zadań własnych gminy, pod warunkiem zapewnienia nieograniczonego dostępu do terenu, z uwzględnieniem zapisów planu zagospodarowania przestrzennego, o istotnej wartości społecznej i które są możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego, o które zawnioskują i wybiorą w drodze głosowania mieszkańcy gminy Pszczyna. Oba zapisy wskazują wyraźnie, że cel włączenia mieszkańców w proces współdecydowania o przedsięwzięciach gminy Pszczyna i uczestnictwa w projektowaniu wydatków oraz realizacja projektów o istotnej wartości społecznej stanowią istotę Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Wszystkie działania zatem powinny być skierowane na zintensyfikowanie aktywności obywatelskiej w lokalnych społecznościach. Wskazanie progu uzyskania poparcia co najmniej 3% mieszkańców danej jednostki pomocniczej wpłynęło bezpośrednio na aktywność wszystkich uczestników życia społecznego. Od autorów projektu zaczynając, kończąc na mieszkańcach, których aktywność musiała się zmaterializować w formie określonego poparcia dla wybranej propozycji projektu. 

Należy również zauważyć, że mimo iż 16 projektów nie zdobyło poparcia przekraczającego próg 3% mieszkańców danego osiedla czy sołectwa, skutkiem czego dwa osiedla nie będą mogły skorzystać ze swojej puli środków finansowych, to dzięki temu jednak uda nam się zrealizować co najmniej 3 projekty ogólnogminne. Skorzystają zatem wszyscy mieszkańcy Pszczyny!
Na zdjęciu z dumą prezentujemy artykuł w Lider. Magazyn Nowoczesnego Sołtysa, w którym nasza praca prezentowana jest jako przykład udanej realizacji. Artykuł można przeczytać tutaj.

 

 


 

Tabela ze wskaźnikiem 3% progu poparcia mieszkańców w głosowaniu na propozycje projektów w Pszczyńskim Budżecie Obywatelskim 2018

Osiedle/Sołectwo Ilość mieszkańców 3% próg poparcia
Stare Miasto 1233 37
Kolonia Jasna 3486 105
Kępa 528 16
Stara Wieś 3735 112
Śródmieście 1781 53
Siedlice 2355 71
Piastów 3649 110
Daszyńskiego 2146 64
Powstańców Śląskich 2789 84
Piłsudskiego  1114 33
Podstarzyniec 924 28
Polne Domy 1111 33
Czarków 2178 65
Piasek 3507 105
Brzeźce 1160 35
Poręba 1060 32
Jankowice 3033 91
Studzienice 1946 59
Ćwiklice 2888 87
Rudołtowice 1161 35
Łąka 3115 93
Wisła Wielka 2283 68
Wisła Mała 1343 40
Studzionka 2317 70
Google Facebook