Pszczyna Budżet Obywatelski

Edycja 2020

/ Głosuj /
/ Dokumenty do pobrania /
06.11.2017 23:49
Trzy dni wystarczyły!

Zasady obowiązujące od trzech edycji Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego stanowią, że jeśli poszczególny, kolejny projekt z listy rankingowej przekroczył kwotę pozostałą z wyliczonej, jego autor w ciągu trzech dni od daty ogłoszenia wyników, zobowiązany jest do dostosowania kosztorysu.

Podstawę tych zasad stanowi § 15., rozdz. 5, Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.865.2017. Burmistrza Pszczyny z dnia 02. 06. 2017 r. (ścieżka dostępu: https://budzet.pszczyna.pl/dokumenty), mówiący o tym iż jeśli poszczególny, kolejny projekt z listy rankingowej przekroczył kwotę pozostałą z wyliczonej dla danej jednostki pomocniczej lub projektu ogólnogminnego, jego autor w ciągu trzech dni od daty ogłoszenia wyników, zobowiązany jest do dostosowania kosztorysu projektu do wyników głosowania.

Podczas tegorocznej edycji Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego z tego prawa skorzystali autorzy dwóch propozycji projektów. Projektodawcy, dysponując wystarczającym poparciem społecznym jednak nie niewystarczającą pulą środków finansowych, w ciągu trzech dni, konsultując zmiany z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego w Pszczynie (Pszczyńskie Centrum Kultury oraz Miejski Zakład Zieleni) dostosowali zakres działań do możliwości finansowych. Tym sposobem, dołączyli do 43 zwycięskich projektów. Na końcu dodajmy, że z deklarowanej przed głosowaniem łącznej kwoty 133 120,00 zł, w wyniku zmian, wydamy 44 191,42 zł.

W załącznikach znajdą Państwo stosowne dokumenty potwierdzające podjęte decyzje.

 

 

 

Google Facebook

Pliki do pobrania