Pszczyna Budżet Obywatelski

Edycja 2022

/ Głosuj /
/ Dokumenty do pobrania /
09.12.2017 23:16
Mamy rzeczywisty wpływ!

Cztery spotkania, dyskusje, wymiany opinii, doprowadziły do zredagowania i podpisania porozumienia, umowy społecznej zawierającej propozycje zmian w Pszczyńskim Budżecie Obywatelskim.

Intencją Rad Sąsiedzkich jest rzeczywisty wpływ strony społecznej na kształt Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2019 oraz kolejnych jego edycji. W dniach 13 listopada, 20 listopada, 27 listopada oraz 1 grudnia, mieszkańcy zbierali się na otwartych, ogólnodostępnych spotkaniach, w trakcie których dyskutowano o dotychczasowym przebiegu, oraz proponowano zmiany systemowe w zasadach i regulaminie Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego. W wyniku przeprowadzonej dyskusji uczestnicy Rad Sąsiedzkich zaproponowali następujące zmiany w projektach Uchwały Rady Miejskiej Pszczyny oraz Zarządzeniu Burmistrza Pszczyny:

  1. Wyłączenie inwestycji drogowych z realizacji w ramach kolejnych edycji Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego (z zaznaczeniem, że konieczna jest precyzyjna definicja „inwestycji drogowej” uwzględniająca projekt i budowę: chodników, dróg i parkingów);
  2. Wyłączenie propozycji projektów, które zakładają realizację jedynie części projektu, w tym sporządzenia wyłącznie dokumentacji projektowej, bądź planu przedsięwzięcia lub zakładają jedynie środki na wykonanie projektu, bez zabezpieczenia środków na projektowanie;
  3. Zwiększenie Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego do około 1,8% wysokości budżetu gminy;
  4. Dopuszczenie finansowania propozycji projektów swoim zasięgiem wykraczających poza własność gminy (z zaznaczeniem że konieczna jest precyzyjna definicja pojęć);

Ponadto proponuje się:

  1. Zachowanie ogólnych założeń kształtu oraz idei Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego;
  2. Dokładną kontrolę i weryfikację przebiegu prac Komisji do spraw weryfikacji Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego;
  3. Przedstawienie, omówienie oraz poddanie pod głosowanie w formie Uchwały efektów ustaleń niniejszego porozumienia na rocznych zebraniach sprawozdawczych w jednostkach pomocniczych gminy;
  4. Rada Sąsiedzka jako stały punkt ewaluacji każdej edycji Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego;

Powyższe ustalenia potwierdzono podpisami uczestników wszystkich Rad Sąsiedzkich (listy obecności zawierające podpisy, stanowią załącznik do niniejszego Porozumienia). Zapraszamy do zapoznania się z ustaleniami. Dokumenty identycznej treści otrzymają również radni Rady Miejskiej Pszczyny oraz Burmistrz Pszczyny.

 

Google Facebook

Załączone zdjęcia


Pliki do pobrania