Pszczyna Budżet Obywatelski

Edycja 2022

/ Głosuj /
/ Dokumenty do pobrania /
11.09.2018 12:35
Wyniki weryfikacji

Komisja zakończyła dwumiesięczny okres pracy z autorami propozycji projektów. Efektem jej pracy jest lista propozycji projektów poddanych pod głosowanie, które potrwa od 10.09.2018 roku do 28.09.2018 roku. Pozytywnie zweryfikowane projekty przez Komisję będą możliwe do zrealizowania, jeśli tylko wskażą je Państwo w głosowaniu jako najbardziej potrzebne dla naszych społeczności.

Wśród projektów ogólnogminnych pozytywną akceptację otrzymało 10 propozycji na łączną kwotę 729 096,00 zł. Znajdziemy wśród nich 2 projekty o charakterze kulturalnym i społecznym na łączną kwotę 43 000,00 zł. Pozostałe zadania to inwestycje i szeroko rozumiane zakupy.

Znalazł się również jeden pomysł, który po weryfikacji przez odpowiednia komórkę merytoryczną urzędu, z różnych względów musiał zostać odrzucony.

Propozycje lokalne zaakceptowane w ramach prac Komisji to 42 projekty na łączną sumę
2 064 825,05 zł, wśród których znajdziemy 5 projektów kulturalnych i społecznych na łączną sumę 251 600,00 zł oraz 4 projekty łączone o charakterze kulturalno-inwestycyjnym na łączną sumę 291 462,50zł.

Tutaj również znalazł się projekt odrzucony. Jego wartość wynosi 107 024,76 zł.


 

Wszystkie szczegóły znajdą Państwo na stronie internetowej, w zakładce /propozycje projektów/.


 

Google Facebook