Pszczyna Budżet Obywatelski

Edycja 2022

/ Głosuj /
/ Dokumenty do pobrania /
07.06.2019 11:49
Startujemy z Pszczyńskim Budżetem Obywatelskim 2020

Od 13 do 28 czerwca 2019 roku mieszkańcy gminy Pszczyna będą mogli składać wnioski w ramach kolejnej edycji pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego. W okresie od 1 lipca do 16 sierpnia trwać będzie analiza złożonych wniosków.

Najpóźniej 30 sierpnia opublikowane zostaną propozycje, które przejdą pozytywną weryfikację, oraz lista projektów, które nie zostaną poddane głosowaniu wraz z uzasadnieniem.  Głosowanie nad złożonymi projektami zaplanowano w terminie od 16 września do 30 września br.

Zgodnie z decyzją Burmistrza Pszczyny, łączna kwota  przeznaczona na projekty planowane do realizacji w ramach rozpoczynającej się kolejnej edycji PBO wzrosła o 0,5 mln zł i wynosi 2.500.000,00 zł.  Na co wyrazili zgodę radni podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej. Zwiększenie kwoty przeznaczonej na realizację projektów w ramach PBO 2020 powoduje  proporcjonalne zwiększenie kosztów realizacji projektów ogólnogminnych, oraz proporcjonalne zwiększenie puli pieniężnej przeznaczonej dla  jednostek pomocniczych na realizację projektów lokalnych.

Zarządzenie Burmistrza Pszczyny  w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych związanych z przygotowaniem PBO 2020,  wzoru formularza zgłoszeniowego oraz  karty do głosowania na projekty do PBO 2020 dostępne będzie na stronie  www.bip.pszczyna.pl oraz www.obywatelski.pszczyna.pl od 11.06.2019 roku.

Formularze zgłoszeniowe projektów do Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 dostępne będą na stronie www.obywatelski.pszczyna.pl oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pszczynie, ul. Rynek 2 43-200 Pszczyna w terminie od 11.06.2019 roku.

Google Facebook