Pszczyna Budżet Obywatelski

Edycja 2021

/ Głosuj /
/ Dokumenty do pobrania /
03.09.2019 12:50

Jak co roku głosowanie do Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego przebiega za pośrednictwem panelu do głosowania na stronie internetowej www.obywatelski.pszczyna.pl oraz, dla wszystkich nie korzystających z Internetu, na tradycyjnych kartach do głosowania.

Aby oddać głos właśnie w ten sposób proponujemy skorzystać z jednego z 25, specjalnie do tego przygotowanych punktów (na osiedlach, w sołectwach oraz, dodatkowo w Urzędzie Miejskim w Pszczynie).

Poniżej znajdą Państwo dokładne adresy, daty i godziny przeprowadzenia głosowań wskazane przez Przewodniczących Osiedli i Sołtysów. Pamiętajmy głosowanie nie może odbywać się w innej formie. Stanowi o tym Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr SG.0050.195.2019 Burmistrza Pszczyny z dnia 10. 05. 2019 r. Regulamin głosowania na propozycje projektów do Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2020

Aby prawidłowo oddać głos należy wybrać maksymalnie 1 projekt w każdej z dwóch kategorii. Głos oddaje się poprzez postawienie znaku „X” w odpowiednim polu w kolumnie „Wybór” na karcie do głosowania, wpisanie czytelnie swojego imienia i nazwiska oraz numeru PESEL, a także podpisanie zawartych na karcie oświadczeń. Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

  1. Na karcie wybrano więcej niż 1 projekt w jednej kategorii;
  2. Mieszkaniec odda więcej niż jedną kartę do głosowania;
  3. Wpisane na karcie imię i nazwisko lub numer PESEL są nieczytelne, uniemożliwiające identyfikację głosującego;
  4. Wpisane na karcie imię i nazwisko lub numer PESEL są niepoprawne;
  5. Którekolwiek z oświadczeń zawartych na karcie nie zostało podpisane;
  6. Oddanie głosu w imieniu innego mieszkańca lub mieszkańców;
Google Facebook

Pliki do pobrania