Pszczyna Budżet Obywatelski

Edycja 2020

/ Głosuj /
/ Dokumenty do pobrania /

6/ TEN PROJEKT WYBRALIŚMY/LOKALNE/OSIEDLE POLNE DOMY/Następny etap (II) korytowania i nawiezienia tłucznia na ulicy Kawalerzystów

Przybliżony koszt:
55 559,00 PLN


Głosowanie zakończone w dniu 03.10.2016.

O projekcie

Komórka Urzędu Miejskiego w Pszczynie odpowiedzialna za weryfikację merytoryczną projektu:

Wydział Gospodarki Komunalnej: Katarzyna Huptys - naczelnik
III piętro, p. 302
tel.: 32 449 39 46

Opinia rekomendacyjna:

Projekt dotyczy przebudowy ul. Kawalerzystów na odcinku od skrzyżowania z ul. Studzienicką do skrzyżowania z ul. Braci Jędrysików poprzez wykonanie: 1) projektu przebudowy, 2) uzupełnienia podbudowy, Wykonanie nakładki asfaltowej. Zmiana ta wynika z pisma Wnioskodawcy z dnia 27. 07. 2016 r. Szacunkowa kwota potrzebna na realizację zadania wynosi 45 500,00 zł brutto.