Pszczyna Budżet Obywatelski

Edycja 2020

/ Głosuj /
/ Dokumenty do pobrania /

8/ TEN PROJEKT WYBRALIŚMY/LOKALNE/ĆWIKLICE/Wyrównanie utwardzonej drogi o nawierzchni tłuczniowej wraz z położeniem nawierzchni asfaltowej

Przybliżony koszt:
88 500,00 PLN


O projekcie

Komórka Urzędu Miejskiego w Pszczynie odpowiedzialna za weryfikację merytoryczną projektu:

Wydział Gospodarki Komunalnej: Katarzyna Huptys - naczelnik
III piętro, p. 302
tel.: 32 449 39 46

Opinia rekomendacyjna:

Podczas realizacji zadania niezbędne jest wykonanie podbudowy pod nawierzchnię asfaltową, której koszt wraz z wykonaniem nawierzchni oraz poboczy wynosi około 80 000,00 zł. Na podstawie poprzednich robót przyjmuje się iż: roboty geodezyjne wyniosą około 500,00 zł (a Ne 4 000,00 zł jak wskazano), inwentaryzacja podwykonawcza wyniesie 1 000,00 zł (a nie 7 000,00 zł jak wskazano). Zbędny jest także projekt czasowej organizacji ruchu (2 000,00 zł) z uwagi, iż droga ta jest drogą wewnętrzną. Należy także doliczyć koszt korytek ściekowych w kwocie około 2 000,00 zł. Szacowany koszt całej inwestycji wynosi minimum 88 500,00 zł.