Pszczyna Budżet Obywatelski

Edycja 2020

/ Głosuj /
/ Dokumenty do pobrania /

12/ TEN PROJEKT WYBRALIŚMY/LOKALNE/STUDZIENICE/Wykonanie ogrodzenia wokół obiektu sportowego LKS-u w Studzienicach

Przybliżony koszt:
70 705,00 PLN


Głosowanie zakończone w dniu 03.10.2016.

O projekcie

Jednostka organizacyjna Urzędu Miejskiego w Pszczynie odpowiedzialna za weryfikację merytoryczną projektu:

Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu

ul. Basztowa 4

tel. 32 210 38 77

Opinia rekomendacyjna:

Wniosek jest niedoszacowany. Wykonanie całości zadania tj. budowa 440 m ogrodzenia wraz z 2-m piłko chwytami o wysokości 6 m nie jest możliwe do realizacji za kwotę 70 704,53 zł. Ponadto we wniosku nie zostały ujęte koszty wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie jest możliwe do realizacji pod warunkiem, że zostanie podzielone na etapy. W pierwszym etapie proponuje się wykonać dokumentację projektowo-kosztorysową oraz ogrodzenie lub jego część. Wykonanie piłkochwytów proponuje się wykonać w dalszym etapie.