Pszczyna Budżet Obywatelski

Edycja 2020

/ Głosuj /
/ Dokumenty do pobrania /

15/ TEN PROJEKT WYBRALIŚMY/LOKALNE/WISŁA MAŁA/Dofinansowanie jednostki OSP Wisła Mała w niezbędny sprzęt ratowniczo-gaśniczy

Przybliżony koszt:
24 228,00 PLN


Głosowanie zakończone w dniu 03.10.2016.

O projekcie

Komórka Urzędu Miejskiego w Pszczynie odpowiedzialna za weryfikację merytoryczną projektu:

Ochrona Przeciwpożarowa: Stanisław Kuglarz
III piętro, p. 302B
tel. 32 449 39 67

Opinia rekomendacyjna:

Zakup drugiej torby ratownictwa medycznego PSP R1 uważa się, ze względów ekonomicznych, za nieuzasadniony. Przy akcjach ratowniczych gdzie istnieje konieczność udzielenia kwalifikowanej pomocy lekarskiej w kilku miejscach, dysponowane są dodatkowe jednostki straży pożarnych oraz pogotowie ratunkowe. Ponadto wyposażenie torby PSP R1 należy na bieżąco wymieniać ponieważ posiada termin ważności, co zwiększa koszty utrzymania jednostki.  Autor projektu zgadza się na wycofanie z zakupu torby ratownictwa medycznego, zarazem obniża kwotę na realizację zadania do kwoty 24 227,60 zł