Pszczyna Budżet Obywatelski

Edycja 2020

/ Głosuj /
/ Dokumenty do pobrania /

23/ TEN PROJEKT WYBRALIŚMY/LOKALNE/OSIEDLE ŚRÓDMIEŚCIE/Bezpieczna przestrzeń sportowo-rekreacyjna w Publicznym Gimnazjum Nr 1

Przybliżony koszt:
2 488,00 PLN


O projekcie

Jednostka organizacyjna Urzędu Miejskiego w Pszczynie odpowiedzialna za weryfikację merytoryczną projektu:

Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu

ul. Basztowa 4

tel. 32 210 38 77

Opinia rekomendacyjna:

W związku z zapowiadaną likwidacją gimnazjów, należy przewidzieć jakie będzie przeznaczenie budynku wraz z posesją w 2019 r.

Deklaracja pokonsultacyjna (§ 15., rozdział 5, Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.462.2016):

Ze względu na znaczne ograniczenie kwoty na realizację projektu rezygnujemy z zamontowania piłkochwytów, oświetlenia i rewitalizacji muru.

Kwotę, która została przekazana do realizacji naszego projektu chcemy przeznaczyć na zakup ławek do ustawienia wokół boiska. Nie będą one zakotwiczone w podłożu, więc nie będzie to generowało dodatkowych kosztów.


 

Projekt jest związany ze stworzeniem bezpiecznej, sprzyjającej kreatywności przestrzeni w Publicznym Gimnazjum nr 1, która może również w przyszłości być wykorzystywana w różnorodny sposób.

W jego zakres wchodzi montaż latarni oświetlających boisko, ponieważ młodzież zaangażowana w różnorodne, pozalekcyjne zajęcia sportowe chciałaby z niego korzystać wieczorem również w sezonie jesienno- zimowym. Oświetlenie poprawi także bezpieczeństwo na obiekcie.

Kolejnym krokiem będzie zamocowanie piłkochwytów z siatki, uniemożliwiających wydostawaniu się piłek na sąsiednie posesje. Poprawi to jakość gier zespołowych i na pewno zapobiegnie ewentualnym szkodom, które mogłyby wyniknąć w sytuacji zderzenia piłki np. z samochodem, czy szybą okienną.

Wokół boiska chcemy ustawić dodatkowe ławki , które umożliwią widzom komfortowe oglądanie wydarzeń sportowych. Będą one również wykorzystywane podczas różnych wydarzeń organizowanych na terenie PG 1, np w Dniu Integracji, czy imprezie kierowanej do środowiska lokalnego: Spa w PG 1.

Projekt zakłada także renowację muru otaczającego obszar sportowo-rekreacyjny. Mur pokryje tynk dobrej jakości , umożliwiający następnie przeniesienie na niego w postaci murali, prac uzdolnionych uczniów, pracowników szkoły oraz lokalnych artystów. Będzie on wpisywał się także w obchody rocznic wybuchu powstań śląskich. Planujemy w ramach obchodów zorganizować konkurs na prace upamiętniające powstania. Nagrodami w konkursie będzie umieszczenie najlepszych prac na murze w PG 1.

Społeczność naszej szkoły to "mieszanka" kreatywnej młodzieży z różnych części naszej gminy. Poprzez realizację projektu chcemy wykorzystać uzdolniena sportowe, artystyczne, zaangażowanie społecznie naszych uczniów i pracowników szkoły. Chcemy stworzoną bezpieczną przestrzeń w naszej szkole otworzyć na środowisko lokalne i w dalszym ciągu budować atmosferę współpracy .


 

 


Zdjęcia ilustrują obecny stan przestrzeni, którą chcemy zmienić.