Pszczyna Budżet Obywatelski

Edycja 2020

/ Głosuj /
/ Dokumenty do pobrania /

25/ TEN PROJEKT WYBRALIŚMY/LOKALNE/OSIEDLE STARA WIEŚ/Modernizacja pomieszczeń w Osiedlowym Centrum Kultury w Starej Wsi

Przybliżony koszt:
93 457,00 PLN


Głosowanie zakończone w dniu 03.10.2016.

O projekcie

Jednostka organizacyjna Urzędu Miejskiego w Pszczynie odpowiedzialna za weryfikację merytoryczną projektu:

Administracja Zasobów Komunalnych

ul. Dworcowa 30

tel. 32 210 34 64

Opinia rekomendacyjna:

W przypadku dostosowania pomieszczeń do wymogów sanitarno-higienicznych (przebudowa pomieszczeń) należy wykonać projekt przebudowy pomieszczeń. Wiąże się to z wydzieleniem pomieszczeń zmywarni, wyodrębnieniem magazynów. Wydzielenie tzw. „drogi czystej i brudnej” zgodnie z wytycznymi Sanepidu. Należy przeanalizować pomieszczenia pod względem wysokości i ewentualnego wykonania wentylacji mechanicznej. Koszt projektu około 20 000,00 zł, koszt dostosowania pomieszczeń do wymogów około 20 000,00 zł. W związku z tym iż szacunkowy koszt realizacji projektu przewyższa o około 40 000,00 zł łączne, przewidziane koszty realizacji, proponuje się wnioskodawcom zmianę zakresu proponowanych do realizacji prac i w pkt. 5 „Uzasadnienie” wykreślenie zapisu dotyczącego dostosowania pomieszczeń do aktualnych wymogów sanitarno-higienicznych, jak równie w pkt. „Opis projektu” wykreślenie zapisu dotyczące wymogów urządzeń do sporządzania posiłków w obiektach publicznych.