Pszczyna Budżet Obywatelski

Edycja 2020

/ Głosuj /
/ Dokumenty do pobrania /

26/ TEN PROJEKT WYBRALIŚMY/LOKALNE/OSIEDLE DASZYŃSKIEGO/Projekt i budowa skoczni w dal przy PG 4

Przybliżony koszt:
24 031,00 PLN


O projekcie

Jednostka organizacyjna Urzędu Miejskiego w Pszczynie odpowiedzialna za weryfikację merytoryczną projektu:

Pszczyński Zarząd Edukacji

ul. Zdrojowa 4

tel. 32 210 21 93

Opinia rekomendacyjna:

Projekt niedoszacowany. Należy zaplanować środki w wysokości 35 000,00 zł (zwiększenie o 11 000,00 zł)

Deklaracja pokonsultacyjna (§ 15., rozdział 5, Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.462.2016):

Do wykonania zadania zastosuje się materiały obniżające koszt.