Pszczyna Budżet Obywatelski

Edycja 2020

/ Głosuj /
/ Dokumenty do pobrania /

45/ TEN PROJEKT WYBRALIŚMY/LOKALNE/BRZEŹCE/Uzupełnienie ogrodzenia przy placu zabaw dla dzieci w Brzeźcach, utwardzenie obejścia części parkingu przy Ośrodku Kultury i placu zabaw

Przybliżony koszt:
35 338,00 PLN


O projekcie

Jednostka organizacyjna Urzędu Miejskiego w Pszczynie odpowiedzialna za weryfikację merytoryczną projektu:

Administracja Zasobów Komunalnych

ul. Dworcowa 30

tel. 32 210 34 64

Opinia rekomendacyjna:

Po szacunkowym określeniu kosztów wykonania utwardzenia terenu za Ośrodkiem Kultury i stwierdzeniu przeszacowania zakresu robót, wnioskodawcy proponują zwiększenie zakresu robót o wykonanie utwardzenia dojazdu do budynku od strony zaplecza kuchennego.

Deklaracja pokonsultacyjna (§ 15., rozdział 5, Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.462.2016):

Uzupełnienie ogrodzenia przy placu zabaw dla dzieci w zakresie do kwoty 5 338,91 zł

Utwardzenie dojazdu do kuchni przy Ośrodku Kultury w Brzeźcach do kwoty 30 000,00 zł