Pszczyna Budżet Obywatelski

Edycja 2020

/ Głosuj /
/ Dokumenty do pobrania /

48/ TEN PROJEKT WYBRALIŚMY/LOKALNE/PIASEK/Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Piasku przy ulicy Katowickiej 63; Ośrodek Kultury Kaniówka i Salka Środowiskowa przy OSP oraz ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Słowackiego

Przybliżony koszt:
101 634,00 PLN


Głosowanie zakończone w dniu 03.10.2016.

O projekcie

Jednostka organizacyjna Urzędu Miejskiego w Pszczynie odpowiedzialna za weryfikację merytoryczną projektu:

Administracja Zasobów Komunalnych

ul. Dworcowa 30

tel. 32 210 34 64

 

 

OPIS PROJEKTU:

 

 

Ośrodek Kultury KANIÓWKA, ul.Katowicka 63

     Odkrycie fundamentów, wzmocnienie fundamentów, izolacja pionowa i pozioma fundamentów. Uzupełnienie tynków                zewnętrznych, pomalowanie ścian zewnętrznych.

Salka środowiskowa przy OSP, ul.Katowicka 63

      Zakup i montaż klimatyzacji. Zakup i montaż rolet zewnętrznych w oknach.

Ogólnodostępny plac zabaw, ul.Słowackiego

      Wymiana urządzenia zabawowego – „domek ze zjeżdżalniami” i huśtawki z oponami.

 

UZASADNIENIE: 

 

Celem realizacji zadań jest poprawa warunków korzystania z w/w obiektów. 

Dzięki temu w Ośrodku Kultury KANIÓWKA zostanie wyeliminowany min. nieprzyjemny zapach wilgoci, poprawiony zostanie stan techniczny i wizerunek zewnętrzny tego obiektu co wpłynie na atrakcyjność tego miejsca. 

Zamontownie klimatyzacji w Salce OSP wpływnie na polepszenie komfortu korzystania z tej sali , a montaż rolet zabezpieczy budynek przed włamaniami oraz zapewni wyciszenie hałasu wydobywającego się na zewnątrz w trakcie spotkań okolicznościowych mieszkańców. 

Wymiana urządzeń na placu zabaw poprawi bezpieczeństwo oraz pozwoli na jednoczesne korzystanie z urządzenia przez większą ilość dzieci.

Miejsca te stanowią centrum kulturalne naszego sołectwa, w których odbywają się wszelkiego rodzaju imprezy ,spotkania integracyjne, kulturalne, warsztaty tematyczne. Z miejsc tych korzystają wszystkie organizacje działające na terenie naszego sołectwa. Działania te wpłyną na poprawę jakiości życia mieszkańców i zaspokojenie potrzeb społecznych. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy lokalnej infrastruktury społecznej, wpłynie na wzrost atrakcyjności naszej miejscowości oraz poprawi estetykę i funkcjonalność przestrzeni publicznej.