Pszczyna Budżet Obywatelski

Edycja 2020

/ Głosuj /
/ Dokumenty do pobrania /

69/ TEN PROJEKT WYBRALIŚMY/LOKALNE/CZARKÓW/Remont nawierzchni obok Ośrodka Kultury w Czarkowie

Przybliżony koszt:
30 700,00 PLN


Głosowanie zakończone w dniu 03.10.2016.

O projekcie

Ośrodek Kultury w Czarkowie jest miejscem skupiającym mieszkańców zarówno w kwestiach zebrań narad i spotkań sołeckich jak również miejscem integracji w ramach zabaw i imprez kulturalnych i rozrywkowych, a także korzystających z filii biblioteki Miejskiej. Z obiektu korzystają nie tylko mieszkańcy Czarkowa i gminy Pszczyna . Częstymi gośćmi obiektu są osoby poza naszego powiatu. Ogromna większość użytkowników wyraża zadowolenia z atmosfery imprez. Usytuowanie Ośrodka w przyjaznym i spokojnym otoczeniu naszej miejscowości jest dużym atutem. Jednak w dzisiejszej dobie w celu sprostania wymaganiom gości i podniesienia standardu placówki celowym i niezbędnym wydaje się remont nawierzchni obok Ośrodka Kultury. Remont  podniesie atrakcyjność obiektu i tym samym pozwoli na zwiększenie zainteresowaniem wynajęcia i szerszego wykorzystania..

Z realizacji projektu skorzysta szeroka rzesza osób korzystających z obiektu Ośrodka Kultury bez względu na charakter organizowanych imprez spotkań i uroczystości. Nie tylko mieszkańcy naszego sołectwa ,gminy czy powiatu ale również wszyscy, którzy w różnych okolicznościach przebywają na terenie Ośrodka Kultury. Nie ma w tej kwestii ograniczeń wiekowych , poglądowych czy wyznaniowych, gdyż placówka nastawiona jest na udostępnianie wszystkim zainteresowanym swoich pomieszczeń.

Jednostka organizacyjna Urzędu Miejskiego w Pszczynie odpowiedzialna za weryfikację merytoryczną projektu:

Administracja Zasobów Komunalnych

ul. Dworcowa 30

tel. 32 210 34 64