Pszczyna Budżet Obywatelski

Edycja 2022

/ Głosuj /
/ Dokumenty do pobrania /

70/ TEN PROJEKT WYBRALIŚMY/LOKALNE/OSIEDLE KOLONIA JASNA/Rozwój stref aktywności rodzinnej na Osiedlu Kolonia Jasna, przy ul. Bratniej i ul. Księżycowej - etap II wraz z budową oświetlenia ulicznego na terenie osiedla

Przybliżony koszt:
98 807,00 PLN


Głosowanie zakończone w dniu 03.10.2016.

O projekcie

Komórka Urzędu Miejskiego odpowiedzialna za weryfikację merytoryczną projektu:
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych: Monika Kalkowska - naczelnik
I piętro, p. 120, 121
tel. 32 449 39 56, 32 449 39 32
Opinia rekomendacyjna:

Budowa oświetlenia przy ul. Sznelowiec zostanie zrealizowana w przypadku gdy koszt budowy oświetlenia ul. Gwiaździstej będzie mniejszy niż planowane koszty.


Głównym założeniem II etapu projektu jest utworzenie nowoczesnej ogólnodostępnej przestrzeni aktywności fizycznej i rekreacji na wolnym powietrzu na osiedlu Kolonia Jasna przy placach zabaw zlokalizowanych przy ul. Księżycowej.  

 

W ramach II etapu projektu „Rozwój Stref Aktywności Rodzinnej na osiedlu Kolonia Jasna, przy ul. Bratniej i ul. Księżycowej”, planowane jest: rozebranie nawierzchni asfaltowej w miejscu drogi wewnętrznej, budowa drogi wewnętrznej, budowa opaski z kostki wzdłuż elewacji szkoły, montaż stołu do tenisa, montaż stojaków rowerowych, montaż oświetlenia, nasadzenia, zieleń, pozostała część trawnika. Ponadto w ramach projektu przewiduje się również budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Gwiaździstej oraz w ramach powstałych ewentualnych oszczędności poprzetargowych wnioskujemy o realizację budowy oświetlenia przy ul. Sznelowiec - działki nr 923/1041 oraz 1043. 
 

Realizacja projektu planowana jest na części terenu Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Księżycowej  (nr działki 798/657), obszar bezpośrednio przylegający do obecnego placu zabaw. Ponadto realizacja projektu przewiduje budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Gwiaździstej. Lokalizacja szczegółowo wskazana i opisana na załączonych mapkach i zdjęciach. W ramach powstałych ewentualnych oszczędności poprzetargowych wnioskujemy o realizację budowy oświetlenia przy ul. Sznelowiec - działki nr 923/1041 oraz 1043. 
 

 

Celem projektu jest utworzenie nowoczesnej ogólnodostępnej przestrzeni aktywności fizycznej i rekreacji na wolnym powietrzu na osiedlu Kolonia Jasna (plac zabaw dla dzieci przy ul. Księżycowej wraz z modernizacją nawierzchni wokół placu zabaw przy ul. Księżycowej.  
 

 

 

Strefa Aktywności Rodzinnej będzie miejscem aktywnego, rodzinnego wypoczynku i rekreacji. Lokalizacja w pobliżu placu zabaw dla dzieci zagwarantuje aktywny wypoczynek zarówno dorosłym jak i dzieciom. Wpłynie to pozytywnie na dostępność miejsc rekreacji na naszym osiedlu. W chwili obecnej na Kolonii Jasnej nie ma miejsca, gdzie młodzież oraz dorośli mogliby spędzić aktywnie czas. Proponowany projekt umożliwia lepsze wykorzystanie terenu, tak, aby był on również dostępny dla dorosłych. Projekt pozwoli na zapobieganie negatywnym zjawiskom społecznym poprzez promowanie aktywności fizycznej, zdrowego stylu życia oraz pozwoli na jeszcze głębszą integrację mieszkańców.  
 

 

 

Ponadto budowa brakującego oświetlenia ulicznego przy ul. Gwiaździstej (oraz ul. Sznelowiec) w znaczny sposób wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców ww. ulicy oraz osób, pojazdów poruszających się po zmroku na osiedlu.  
 

 

 

Głównymi beneficjentami projektu będzie lokalna społeczność – zarówno mieszkańcy osiedla Kolonia Jasna (ww. ulic), jak również mieszkańcy całej Pszczyny, którzy poruszają się po naszym osiedlu. Z powstałej infrastruktury sportowej w ramach projektu skorzystają zarówno osoby dorosłe, młodzież oraz dzieci, które chcą aktywnie spędzać wolny czas. 
 

Autorzy projektu: Arkadiusz Gardiasz, Marek Szklorz