Pszczyna Budżet Obywatelski

Edycja 2020

/ Głosuj /
/ Dokumenty do pobrania /

71/ TEN PROJEKT WYBRALIŚMY/LOKALNE/OSIEDLE KOLONIA JASNA/Oznakowanie ulic na Osiedlu Kolonia Jasna

Przybliżony koszt:
3 500,00 PLN


Głosowanie zakończone w dniu 03.10.2016.

O projekcie

Komórka Urzędu Miejskiego w Pszczynie odpowiedzialna za weryfikację merytoryczną projektu:
Wydział Gospodarki Komunalnej: Katarzyna Huptys - naczelnik
III piętro, p. 302
tel. 32 449 39 46


Głównym zadaniem projektu jest zakup i montaż nowych tabliczek informacyjnych z nazwami ulic w miejsce starych i zniszczonych tabliczek oraz w brakujących miejscach na osiedlu Kolonia Jasna.

 

Realizacja projektu pozwoli na lepszą orientację osób odwiedzających osiedle Kolonia Jasna oraz służb (policja, straż, karetka pogotowia). Beneficjentami projektu będzie lokalna społeczność odwiedzająca osiedle Kolonia Jasna, służby, mieszkańcy osiedla.

 

Autorzy projektu: Arkadiusz Gardiasz, Marek Szklorz