Pszczyna Budżet Obywatelski

Edycja 2020

/ Głosuj /
/ Dokumenty do pobrania /

72/ TEN PROJEKT WYBRALIŚMY/LOKALNE/OSIEDLE PIASTÓW/„Międzypokoleniowe Centrum Rekreacji” – rozszerzenie funkcji istniejącego placu zabaw poprzez instalację dodatkowych urządzeń dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wykonanie ogrodzenia – etap II

Przybliżony koszt:
100 000,00 PLN


Głosowanie zakończone w dniu 03.10.2016.

O projekcie

Jednostka organizacyjna Urzędu Miejskiego w Pszczynie odpowiedzialna za weryfikację formalną projektu:

Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu

ul. Basztowa 4

tel. 32 210 38 77

 


 

 

W ramach proponowanego wniosku, planuje się ogrodzić teren istniejącego placu zabaw między ulicą Dobrawy a Bielską, oraz wyposażyć w urządzenia które nie zostały zamontowane w ramach realizacji I etapu rozbudowy. Montaż ogrodzenia zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo osób korzystających z terenu rekreacyjnego, natomiast nowe urządzenia uatrakcyjnią obecny plac oraz rozszerzą grupę jego użytkowników służąc szerokiej grupie społeczności.

 

      Rozszerzenie funkcji istniejącego placu zabaw poprzez instalację dodatkowych urządzeń stworzy atmosferę do integracji wielopokoleniowej. Osiedle Piastów to dynamicznie rozbudowujące się osiedle zamieszkiwane przez rodziny z dziećmi, osoby niepełnosprawne i starsze. Teren głównie pod zabudowę mieszkaniową i handlową, z ograniczonymi możliwościami spędzania wolnego czasu dla dzieci, młodzieży i starszych.

   

       Zagospodarowanie przedmiotowego terenu zmieni charakter osiedla, to szansa na spędzanie wolnego czasu poza oglądaniem telewizji i przed komputerem. Dodatkowo wyposażony plac to możliwość dla w/w grupy osób lepszego rozwoju fizycznego, poprawy kondycji fizycznej, rozwijania pasji i zainteresowań. Rodzaj proponowanych urządzeń pozwoli korzystać z placu praktycznie przez cały rok.

   

       Wśród beneficjentów projektu znajdą się różnorodne wiekowo grupy mieszkańców osiedla Piastów - rozpoczynając od rodziców z dziećmi od najmłodszych lat, poprzez młodzież, osoby dorosłe i starsze, po osoby niepełnosprawne. Kryterium społeczno- zawodowe, płeć czy miejsce zamieszkania nie mają w przypadku niniejszego projektu znaczenia. Z pewnością najczęstszymi użytkownikami będą mieszkańcy osiedla Piastów, ale atrakcyjność tego miejsca przyciągnie też osoby spoza jego terenu.