Pszczyna Budżet Obywatelski

Edycja 2020

/ Głosuj /
/ Dokumenty do pobrania /

73/ TEN PROJEKT WYBRALIŚMY/LOKALNE/OSIEDLE ŚRÓDMIEŚCIE/Remont chodnika przy ulicy Kościuszki – etap I (część parzysta)

Przybliżony koszt:
65 857,00 PLN


Głosowanie zakończone w dniu 03.10.2016.

O projekcie

Komórka Urzędu Miejskiego w Pszczynie odpowiedzialna za weryfikację merytoryczną projektu:
Wydział Gospodarki Komunalnej: Katarzyna Huptys - naczelnik
III piętro, p. 302
tel. 32 449 39 46

Opinia rekomendacyjna:
Wskazane koszty nie obejmują wykonania projektu przebudowy chodnika, wymiany podbudowy, ułożenia obrzeża betonowego po stronie zewnętrznej chodnika, remontu cząstkowego przy wymianie krawężnika wzdłuż ul. Kościuszki.
W związku z powyższym wnioskodawcy wyrażają zgodę na wykonanie kompleksowego remontu chodnika na odcinku od Ronda Larysza w stronę dworca kolejowego zgodnie z wykonanym przez Urząd Miejski kosztorysem do kwoty 65 856,24 zł brutto.


Stan dzisiejszy chodników po obu stronach alei jest bardzo zły i fatalnie komponuje się z  wyremontowaną aleją, a także coraz bardziej zagraża korzystającym z nich mieszkańcom i gościom naszego miasta. Chodniki są dziś dziurawe popękane, zarośnięte, niejednolite i krzywe (co można zobaczyć na zdjęciach). 
Problem ten dotyczy wszystkich użytkowników, w tym w znacznym stopniu ludzi starszych, niepełnosprawnych, dla których nierówności stanowią nieraz ogromną przeszkodę w bezwypadkowym przemieszczaniu się. Wobec powyższego ze względów estetycznych, ale także bezpieczeństwa użytkowników niezbędna wydaje się gruntowna poprawa ich stanu. 

Ważnym – jak się wydaje – argumentem za realizacją niniejszego projektu jest też fakt,  iż ulica Kościuszki jest zlokalizowana blisko centrum miasta, użytkowana jest często zarówno przez mieszkańców (m.in. dojście do dworca PKP, jako aleja spacerowa), jak i przez przyjezdnych i gości naszego miasta, przez co stanowi jedną z jego wizytówek, która niestety na dziś nie wygląda dobrze.