Pszczyna Budżet Obywatelski

Edycja 2020

/ Głosuj /
/ Dokumenty do pobrania /

9/ TEN PROJEKT WYBRALIŚMY/OGÓLNOGMINNE/Uatrakcyjnienie wolnego czasu dzieci w Szkołach Podstawowych poprzez realizację zajęć dydaktyczno-naukowych

Przybliżony koszt:
98 400,00 PLN


O projekcie

Komórka Urzędu Miejskiego w Pszczynie odpowiedzialna za weryfikację merytoryczną projektu:
Wydział Oświaty

Sławomir Kowalski - naczelnik
ul. Zdrojowa 4
tel. 32 210 28 56

 

Opinia rekomendacyjna:

Projekt spełni wymogi „projektu ogólnogminnego”, z którego mogą czerpać mieszkańcy całej gminy Pszczyna, jeżeli do uczestnictwa w rekrutacji na zajęcia realizowane w trzech zespołach będą dopuszczone wszystkie dzieci z terenu gminy. W dniu 20 lipca 2017 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Wydziału z Autorami projektu, którzy wyrazili zgodę na dokonanie zmian w formularzu propozycji projektu:

Pkt 5 „Projekt skierowany jest do dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych”;

Pkt 7 „Celem projektu jest rozwijanie w dzieciach i uczniach pasji do nauki poprzez wzbogacenie programu pozalekcyjnego w przedszkolach i szkołach podstawowych gminy Pszczyna”

Pkt 8 „Beneficjentami projektu będą uczniowie i dzieci przedszkolne – zarówno dziewczynki jak i chłopcy – mieszkańcy gminy Pszczyna”