Pszczyna Budżet Obywatelski

Edycja 2020

/ Głosuj /
/ Dokumenty do pobrania /

34/ LOKALNE/Osiedle Stara Wieś/Osiedle Stara Wieś – nasz wspólny cel

Przybliżony koszt:
106 470,00 PLN


O projekcie

Komórka Urzędu Miejskiego w Pszczynie odpowiedzialna za weryfikację merytoryczną projektu:

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

Monika Kalkowska - naczelnik

UM, I piętro, p. 121

tel. 32 449 39 32


Pszczyńskie Centrum Kultury

Michał Czernek - dyrektor

ul. Piastowska 1

tel. 32 210 45 51


Administracja Zasobów Komunalnych: Gabriela Januszewska - dyrektor

43-241 Łąka,
ul. Sznelowiec 12
tel. 32 210 34 64

 

Opinia rekomendacyjna:

Po konsultacji z autorami projektu, w dniu 24. 08. 2017 r. ustala się:

  • Stół do tenisa stołowego bez konieczności stałego przytwierdzenia do gruntu;
  • Monitoring wizyjny bez konieczności rozbudowy sieci instalacji – podłączenie podglądu do systemu monitoringu Straży Miejskiej w Pszczynie;

Pozostałe elementy projektu bez uwag.