Pszczyna Budżet Obywatelski

Edycja 2020

/ Głosuj /
/ Dokumenty do pobrania /

37/ LOKALNE/Wisła Mała/Wykonanie termomodernizacji dachu na budynku Domu Kultury w Wiśle Małej

Przybliżony koszt:
59 600,00 PLN


O projekcie

Komórka Urzędu Miejskiego w Pszczynie odpowiedzialna za weryfikację merytoryczną projektu:
Administracja Zasobów Komunalnych

Gabriela Januszewska - dyrektor

43-241 Łąka,
ul. Sznelowiec 12

tel. 32 210 34 64

Opinia rekomendacyjna:

Wartość kosztorysowa robót zaniżona: podano bardzo niską kwotę roboczogodziny – 10,50 zł, ceny materiałów z 2015 r., brak możliwości wykonania robót w przedstawionej wycenie tj, 59 600,00 zł brutto. Możliwość wykonania robót po dołożeniu kwoty 10 000,00 zł z budżetu Rady Sołeckiej Wisły Małej.