Pszczyna Budżet Obywatelski

Edycja 2020

/ Głosuj /
/ Dokumenty do pobrania /

49/ LOKALNE/Piasek/Budowa zaplecza lekkoatletycznego: bieżni lekkoatletycznej, bieżni do skoku w dal, rzutni do pchnięcia kulą i rzutu piłeczką palantową dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piasku oraz mieszkańców Piasku na terenie rekreacyjno-sportowym przed boiskiem „Orlik” – etap I: budowa bieżni lekkoatletycznej i przebudowa ogrodzenia oraz modernizacja systemu alarmowania i ostrzegania ludności

Przybliżony koszt:
102 032,00 PLN


O projekcie

Komórka Urzędu Miejskiego w Pszczynie odpowiedzialna za weryfikację merytoryczną projektu:

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

Monika Kalkowska - naczelnik

UM, I piętro, p. 121

tel. 32 449 39 32

 

Opinia rekomendacyjna:

Eksploatacja w okresie gwarancji obiektu będzie wymagać bieżącej konserwacji. W dalszym okresie naprawy lub wymiany elementów zaplecza.