Pszczyna Budżet Obywatelski

Edycja 2020

/ Głosuj /
/ Dokumenty do pobrania /

7/ OGÓLNOGMINNE/Motoserce 2019- rozpowszechnianie i zachęcanie do oddawania krwi poprzez uatrakcyjnienie artystyczne

Przybliżony koszt:
31 000,00 PLN


O projekcie

Jednostka odpowiedzialna za weryfikację merytoryczną projektu:

Pszczyńskie Centrum Kultury

Michał Czernek- dyrektor

ul. Piastowska 1

tel. 32 210 45 51