Pszczyna Budżet Obywatelski

Edycja 2020

/ Głosuj /
/ Dokumenty do pobrania /

9/ OGÓLNOGMINNE/Modernizacja i doposażenie ogólnodostępnej sali balowej

Przybliżony koszt:
80 000,00 PLN


O projekcie

Jednostka odpowiedzialna za weryfikację merytoryczną projektu:

Administracja Zasobów Komunalnych

Gabriela Januszewska- dyrektor

ul. Sznelowiec 12

43-241 Łąka

tel. 32 210 34 64