Pszczyna Budżet Obywatelski

Edycja 2020

/ Głosuj /
/ Dokumenty do pobrania /

6/ LOKALNE/Brzeźce/Doposażenie organizacji i instytucji działających w sołectwie Brzeźce, celem poprawy jakości życia jego mieszkańców

Przybliżony koszt:
56 331,00 PLN


O projekcie

Jednostka odpowiedzialna za weryfikację merytoryczną projektu:

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna

Teresa Musik - dyrektor

ul. Piastowska 1

tel. 32 210 42 44


Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

Monika Kalkowska-naczelnik

UM, I piętro, p.121

tel. 32 449 39 33


Administracja Zasobów Komunalnych

Gabriela Januszewska-dyrektor

ul. Sznelowiec 12

tel. 32 210 34 64


Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu

Dariusz Zuber-dyrektor

ul. Basztowa 4

tel. 32 210 38 77