Pszczyna Budżet Obywatelski

Edycja 2020

/ Głosuj /
/ Dokumenty do pobrania /

41/ LOKALNE/Osiedle Kolonia Jasna/Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia na Osiedlu Kolonia Jasna

Przybliżony koszt:
101 144,00 PLN


O projekcie

Jednostka odpowiedzialna za weryfikację merytoryczną projektu:

Wydział Gospodarki Komunalnej

Katarzyna Huptys- naczelnik

UM,III piętro, p.302

tel. 32 449 39 46

 

OPIS PROJEKTU:

Planowany projekt będzie realizowany w następujących miejscach na terenie osiedla Kolonia Jasna:

  • teren przy Przedszkolu Publicznym nr 21 im. Misia Puchatka w Pszczynie przy ul. Księżycowej 27;
  • droga boczna ul. Sznelowiec - działki nr 923/1041 oraz 1043.

W ramach przedmiotowego projektu planowana jest przebudowa infrastruktury przy Przedszkolu Publicznym nr 21 im. Misia Puchatka w Pszczynie poprzez utworzenie pasa postojowego dla samochodów przed budynkiem, nowego chodnika, wjazdu i terenu utwardzonego. Wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej, która będzie uwzględniała w/w zakres jak i całą przestrzeń przed przedszkolem. Wykonanie nowych nasadzeń zieleni. Ponadto w ramach projektu przewiduje się również budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Sznelowiec (budowa 4 lamp oświetlenia) - działki nr 923/1041 oraz 1043, zgodnie
z posiadanym projektem budowlanym i aktualnym pozwoleniem na budowę.

 

Głównym celem projektu jest poprawa stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży przy placówkach oświatowych na osiedlu Kolonia Jasna poprzez przebudowę infrastruktury przy Przedszkolu Publicznym nr 21 im. Misia Puchatka w Pszczynie. Obecnie do Przedszkola Publicznego nr 21 im. Misia Puchatka w Pszczynie uczęszcza 179 dzieci – jest to jedyne publiczne przedszkole gminy Pszczyna, które posiada oddziały specjalne. Lokalizacja zarówno szkoły jak i przedszkola powoduje, iż przy ul. Księżycowej występuję bardzo duży ruch zarówno samochodów (kilkaset dziennie – rodzice dowożący dzieci) jak i uczniów, którzy uczęszczają do placówek oświatowych pieszo. Realizacja projektu wpłynie w znaczny sposób na poprawę bezpieczeństwa dzieci i mieszkańców. Ponadto budowa brakującego oświetlenia ulicznego przy ul. Sznelowiec w znaczny sposób wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców w/w ulicy oraz osób, pojazdów poruszających się po zmroku na osiedlu.

 

Głównym beneficjentem projektu będzie lokalna społeczność – zarówno mieszkańcy osiedla Kolonia Jasna, jak również mieszkańcy całej gminy Pszczyna, którzy poruszają się po naszym osiedlu (dzieci uczęszczające do PP21 i ich rodzice. Z powstałej w ramach projektu infrastruktury skorzystają, zatem zarówno osoby dorosłe, młodzież i dzieci.

 

Autorzy projektu: Arkadiusz Gardiasz, Agnieszka Bogusz, Marek Szklorz