Pszczyna Budżet Obywatelski

Edycja 2021

/ Głosuj /
/ Dokumenty do pobrania /

4/ /OGÓLNOGMINNY/Zagospodarowanie terenów zielonych na granicy trzech osiedli: Kolonia Jasna, Piastów i Siedlice. Park- Zielone Płuca Pszczyny

Przybliżony koszt:
125 000,00 PLN


O projekcie

W ramach projektu planuje się zagospodarowanie terenów zielonych pomiędzy ul. Dobrawy (osiedle Piastów), ul. Bielską (osiedle Siedlice) oraz ul. Skłodowską (osiedle Kolonia Jasna). Głównym celem niniejszego projektu jest stworzenie przestrzeni publicznej – parkowej pomiędzy trzema dużymi osiedlami. Przedsięwzięcie jest odpowiedzią na wnioski mieszkańców oraz brak odpowiedniej przestrzeni do spędzania wolnego czasu w tej części Pszczyny. Jego realizacja pozwoli na wykorzystanie wolnego terenu, jako miejsca rekreacji i wypoczynku mieszkańców pobliskich osiedli. Pragniemy stworzyć strefę relaksu oraz miejsce aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu.

 

Autorzy projektu: Arkadiusz Gardiasz, Marek Szklorz, Kamil Widłok

Jednostka odpowiedzialna za weryfikację merytoryczną projektu:

Miejski Zakład Zieleni

Jacek Lebioda-dyrektor

ul. Francuska 16

tel. 32 210 36 15

 

Wydział Ochrony Środowiska

Paweł Mazurczyk-naczelnik

ul. Dworcowa 30

tel.32 449 38 74