Pszczyna Budżet Obywatelski

Edycja 2021

/ Głosuj /
/ Dokumenty do pobrania /

1/ /Osiedle Podstarzyniec/ Modernizacja placu zabaw przy ulicy Hetmańskiej w Pszczynie – Etap II – wykonanie nawierzchni tartanowej na boisku do piłki nożnej i koszykówki

Przybliżony koszt:
64 729,00 PLN


O projekcie

Jednostka odpowiedzialna za weryfikację merytoryczną projektu:

Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu

Sławomir Kowalski - dyrektor

ul. Basztowa 4

tel. 32 210 38 77