Pszczyna Budżet Obywatelski

Edycja 2022

/ Głosuj /
/ Dokumenty do pobrania /

1/ /OGÓLNOGMINNY/ Wykonanie podbudowy na parkingu przy gminnym cmentarzu komunalnym – etap I

Przybliżony koszt:
125 000,00 PLN


O projekcie

Jednostka odpowiedzialna za weryfikację merytoryczną projektu:

Wydział Gospodarki Komunalnej

Katarzyna Huptys- naczelnik

tel. 32 449 39 46