Pszczyna Budżet Obywatelski

Edycja 2022

/ Głosuj /
/ Dokumenty do pobrania /

3/ /OGÓLNOGMINNY/ Skatepark dla wszystkich - Etap I

Przybliżony koszt:
125 000,00 PLN


O projekcie

Jednostka odpowiedzialna za weryfikację merytoryczną projektu:

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

Monika Kalkowska-naczelnik

tel. 32 449 39 56