Pszczyna Budżet Obywatelski

Edycja 2022

/ Głosuj /
/ Dokumenty do pobrania /

6/ /OGÓLNOGMINNY/ Poprawa bezpieczeństwa na Terenie Osiedla Stara Wieś

Przybliżony koszt:
45 000,00 PLN


O projekcie

Jednostka odpowiedzialna za weryfikację merytoryczną projektu:

 

Wydział Gospodarki Komunalnej

Katarzyna Huptys- naczelnik

tel. 32 449 39 46