Pszczyna Budżet Obywatelski

Edycja 2020

/ Głosuj /
/ Dokumenty do pobrania /

60/ TEN PROJEKT WYBRALIŚMY/LOKALNE/OSIEDLE KOLONIA JASNA/"Poprawa stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży przy placówkach oświatowych na osiedlu Kolonia Jasna"

Przybliżony koszt:
3 200,00 PLN


Głosowanie zakończone w dniu 25.10.2015.

O projekcie

Komórka odpowiedzialna za realizację projektu:

Wydział Gospodarki Komunalnej

Katarzyna Huptys - naczelnik

UM, III piętro, p. 302

tel.: 32 449 39 46

 

Głównym celem projektu jest poprawa stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży przy placówkach oświatowych na osiedlu Kolonia Jasna poprzez montaż nowego i wymianę istniejącego oznakowania pionowego i poziomego, poprawiającego bezpieczeństwo osób poruszających się po ul. Księżycowej. Obecnie w Szkole Podstawowej nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi w Pszczynie funkcjonują 23 oddziały – uczęszcza ponad 450 uczniów/dzieci, w tym również osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Dodatkowo do Przedszkola Publicznego nr 21 im. Misia Puchatka w Pszczynie uczęszcza 170 dzieci – jest to jedyne publiczne przedszkole w gminie Pszczyna, które posiada oddziały integracyjne (dzieci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności). Lokalizacja zarówno szkoły jak i przedszkola powoduje, iż przy ul. Księżycowej występuję bardzo duży ruch zarówno samochodów (kilkaset dziennie – rodzice dowożący dzieci) jak i uczniów, którzy uczęszczają do placówek oświatowych pieszo. Realizacja projektu wpłynie w znaczny sposób na poprawę bezpieczeństwa dzieci i mieszkańców.   

 

W ramach projektu planowane jest:

1. Wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu na ul. Księżycowej.

2. Wymiana istniejących oraz zakup i montaż nowych znaków odblaskowych w obrębie placówek oświatowych przy ul. Księżycowej.

3. Zakup i montaż punktowych elementów odblaskowych przeznaczonych do nanoszenia na nawierzchnie asfaltowe. Wytrzymałe na uderzenia oraz ścieranie, które mają wbudowane elementy odblaskowe (odbłyśniki) zapewniające doskonałą widoczność w nocy, zarówno w warunkach suchych, jak i podczas opadów atmosferycznych.  

 

Realizacja zadania planowana jest przy ul. Księżycowej (nr drogi 340 207 S) na terenie bezpośrednio przylegającym do terenu Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Księżycowej (nr działki 798/657) oraz Przedszkola Publicznego nr 21 im. Misia Puchatka w Pszczynie (nr działki 799/657).

 

 

Głównymi beneficjentami projektu będzie lokalna społeczność, mieszkańcy osiedla Kolonia Jasna, wszystkie dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej nr 18 w Pszczynie, Przedszkola Publicznego nr 21 im. Misia Puchatka w Pszczynie, rodzice dowożący dzieci do szkoły i przedszkola oraz wszyscy użytkownicy przemieszczający się zarówno pieszo jak i samochodem po ul. Księżycowej. 

 

Autorzy projektu: Arkadiusz Gardiasz, Marek Szklorz