Pszczyna Budżet Obywatelski

Edycja 2020

/ Głosuj /
/ Dokumenty do pobrania /

7/ TEN PROJEKT WYBRALIŚMY/OGÓLNOGMINNE/Remont cmentarza komunalnego – wykonanie nowych alejek, wymiana bramy i furtki oraz małej architektury, budowa oświetlenia głównej alei

Przybliżony koszt:
100 000,00 PLN


Głosowanie zakończone w dniu 03.10.2016.

O projekcie

Komórka Urzędu Miejskiego w Pszczynie odpowiedzialna za weryfikację merytoryczną projektu:

Wydział Gospodarki Komunalnej: Katarzyna Huptys - naczelnik
III piętro, p. 302
tel.: 32 449 39 46


Projekt zakłada:

1. Wykonanie projektu nowych alejek na cmentarzu.

2. Budowa nowych alejek poprzez ułożenie chodników z tej samej kostki brukowej z której wykonana jest główna aleja.

3. Wymiana głównej bramy i furtki. Prace polegać będą na zdemontowaniu starych zniszczonych elementów i wymianie na nowe.

4. Wymiana tablicy informacyjnej i 2 ławek. Zakup 2 koszy na śmieci. Demontaż starych i montaż nowych elementów w te same miejsca. Montaż koszy obok ławek.

5. Nasada krzewów wokół toalet.

6. Oświetlenie głównej alei. Wykonanie projektu i montaż kilku energooszczędnych latarni (niskie parkowe).