Pszczyna Budżet Obywatelski

Edycja 2020

/ Głosuj /
/ Dokumenty do pobrania /

2/ TEN PROJEKT WYBRALIŚMY/LOKALNE/JANKOWICE/Bezpieczne boisko

Przybliżony koszt:
25 000,00 PLN


Głosowanie zakończone w dniu 03.10.2016.

O projekcie

Jednostka organizacyjna Urzędu Miejskiego w Pszczynie odpowiedzialna za weryfikację merytoryczną projektu:

Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu

ul. Basztowa 4

tel. 32 210 38 77

Opinia akredytacyjna:

Projekt niedoszacowany. Wniosek zakłada wymianę 101 m ogrodzenia oraz budowę piłko chwytu o wymiarach 16,5 m x 6 m. wniosek nie zawiera kosztów wykonania dokumentacji projektowej. Założona kwota w wysokości 25 000,00 zł nie jest wystarczająca do wykonania w/w zadania w całości. Proponuje się zmniejszenie zakresu realizowanego zadania lub jego podział na etapy.

Ustalenia z wnioskodawcą:

Zmniejszenie realizacji zakresu zadania w następujący sposób:

  • Wymiana ogrodzenia na działce nr 2229/181 od strony wschodniej około 35 mb (ogrodzenie panelowe tyu Vega B 1730 mm + podmurówka 200 mm – koszt szacunkowy 8 318 zł brutto;
  • Wykonanie piłko chwytu na działce nr 2229/181 na słupach 80 x 80 i siatki propylenowej, długość piłko chwytu 16,5 x 16 – koszt szacunkowy 12 880,00 zł brutto;
  • Wykonanie dokumentacji projektowej oraz dokumentacji powykonawczej 3 802,00 zł brutto;