Edycja 2023
Edycja 2023
Edycja 2023
Edycja 2023
Edycja 2023
Edycja 2023
Edycja 2022

Oddaj głos

1
Wybierz projekty
do głosowania
2
Uzupełnij swoje dane
i zagłosuj
3
Sprawdź skrzynkę e-mail
i potwierdź oddanie głosu
Kliknij aby zmienić kategorię
* Przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie w zależności od ostatecznego zakresu inwestycji.
Nr Nazwa Orientacyjny koszt
1 /OSIEDLE ŚRÓDMIEŚCIE/Zakątek Terapeutyczny przy Szpitalu Joannitas w Pszczynie 81462 PLN
2 /STUDZIONKA/Dla dzieci i młodzieży Studzionki 100550 PLN
3 /OSIEDLE SIEDLICE/ Rozbudowa terenów zielonych osiedla Siedlice Park Kieszonkowy Etap III 92142 PLN
4 /CZARKÓW/Nasza Szkoła – edukacja i zabawa to super sprawa: Pracownia Terminalowa/Komputerowa+ Językowa na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarkowie 97000 PLN
5 /OSIEDLE POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH/Boisko dla Dwójki BIS 106146 PLN
7 /OSIEDLE KĘPA/Kępa Działanie dla mieszkańców 54163 PLN
8 /BRZEŹCE/Teren edukacyjno-rekreacyjny wokół Szkoły Podstawowej w Brzeźcach (Etap I) 70708 PLN
9 /STUDZIENICE/Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Studzienicach 93600 PLN
10 /OSIEDLE DASZYŃSKIEGO/Budowa chodnika wzdłuż ulicy Słowackiego – Etap III 93633 PLN
11 /OSIEDLE STARE MIASTO/Zakup o montaż klimatyzacji w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej w Pszczynie 28500 PLN
12 /OSIEDLE STARE MIASTO/Renowacja terenu zielonego przed budynkiem nr 58 przy ulicy Kopernika. Działka nr 1189/15, 3921/16, 1262/17, 1020/6. 68045 PLN
13 /WISŁA WIELKA/Bezpieczeństwo wygrywa! – Zakup sprzętu do ratownictwa wodnego, łodzi specjalnej. 99279 PLN
14 /JANKOWICE/Centrum Kultury wspólnie z LKS Znicz i Strażą Pożarną w Jankowicach – Razem możemy więcej 119000 PLN
15 /ĆWIKLICE/Wspólne działanie dla mieszkańców Ćwiklic 113821 PLN
16 /OSIEDLE POLNE DOMY/Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Studzienickiej (III etap) 68680 PLN
17 /OSIEDLE PIŁSUDSKIEGO/Osiedlowa Strefa Aktywności 68851 PLN
18 /ŁĄKA/„Rewitalizacja Placu Jana Kupca – integracja mieszkańców” 121397 PLN
19 /OSIEDLE KOLONIA JASNA/Zielona i aktywna Kolonia Jasna – zieleń, plac zabaw, ogród sensoryczny i deszczowy 125112 PLN
20 /PORĘBA/Razem dla mieszkańców Poręby – wspieramy straż i szkołę w Porębie 69965 PLN
21 /RUDOŁTOWICE/Aktywne Rudołtowice – budowa boiska do siatkówki plażowej 70600 PLN
22 /OSIEDLE ŚRÓDMIEŚCIE/Folklor w pszczyńskim skansenie – zajęcia i warsztaty folklorystyczne, artyści ludowi, występy, festyn, zabawa taneczna 81462 PLN
26 /OSIEDLE PIASTÓW/Rozwinięcie oferty kulturalno-edukacyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa na osiedlu Piastów w Pszczynie 126187 PLN
29 /WISŁA MAŁA/Remont Sali balowej w Domu Kultury – etap I 75303 PLN
30 /OSIEDLE ŚRÓDMIEŚCIE/Diagnostyka – Profilaktyka – Dobry Klimat Zakup aparatury i sprzętu medycznego praz dostosowanie infrastruktury Pszczyńskiego Ośrodka Rehabilitacyjno- Terapeutycznego do aktualnych standardów i potrzeb 81462 PLN
31 /OSIEDLE STARA WIEŚ/Stara Wieś działanie na rzecz mieszkańców i organizacji społecznych 138041 PLN
35 /PIASEK/„Aktywne, zielone i bezpieczne sołectwo Piasek" 130098 PLN
* Przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie w zależności od ostatecznego zakresu inwestycji.
 

* Dotyczy osób poniżej 18 roku życia

Czy oddałeś/aś głos na oba projekty?
Projekt ogólnogminny/Projekt Lokalny

Powtórne oddanie głosu nie będzie możliwe.