Edycja 2023
Edycja 2023
Edycja 2023
Edycja 2023
Edycja 2023
Edycja 2023
Edycja 2022

Tegoroczna edycja jest kolejną, która szeroko angażuje społeczność mieszkańców, w myśl założeń konsultacji społecznych. Temu celowi na przykład służy ankieta ewaluacyjna. Najważniejszym jednak wydarzeniem przygotowującym do tegorocznej edycji Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego była propozycja zaangażowania w walkę z niską emisją. W tym celu odwiedziliśmy Państwa, podczas zebrań sprawozdawczo-wyborczych, na których zaproponowaliśmy zebranym pochylenie się, dyskusję i głosowanie projektu uchwały wyrażającej zgodę na wydzielenie 1 000 000,00 zł z Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 na rzecz Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w gminie Pszczyna, w szczególności zaś na dofinansowanie termomodernizacji obejmującej docieplenie ścian i stropów budynków oraz wymianę okien i drzwi. Budżet partycypacyjny jest narzędziem „mobilnym”, który, po spełnieniu określonych precyzyjnie warunków, powinien odpowiadać na aktualne potrzeby społeczności. Zatem jakie warunki należy spełnić by użyć tego narzędzia? Należy mieszkańców pytać o zdanie. Mając na względzie fakt, że podstawową cechą partycypacji jest konsensualność – stanowi zgodę wszystkich zainteresowanych stron – postanowiliśmy więc zapytać mieszkańców i na podstawie ich decyzji rekomendować ewentualne zmiany. Należy również wspomnieć, że uczestnicy Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego wyrazili swoją wolę w ankietach ewaluacyjnych, wskazując właśnie zebrania wiejskie i osiedlowe jako najlepsze miejsce do dyskusji o kształcie Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego.

W wyniku konsultacji, mieszkańcy podjęli 20 uchwał niewyrażających zgody na wydzielenie 1 000 000,00 zł z Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 na rzecz Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w gminie Pszczyna (9 decyzji zostało podjętych jednogłośnie, 11 decyzji, w których, 952 osoby wyraziły sprzeciw, 21 osób było za, a 57 wstrzymało się od głosu). W sołectwach Studzienice i Jankowice postawiono wniosek by nie głosować uchwały, zaś na osiedlach Daszyńskiego i Siedlice, w sumie 75 głosami za, 24 przeciw i 6 wstrzymującymi się, uchwałę przegłosowano pozytywnie.

W związku z przytłaczającą większością decyzji negatywnych, wyrażonych w formie podjętych uchwał, jedyną rekomendacją dla Rady Miejskiej oraz Burmistrza jest pozostawienie wysokości Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 na dotychczasowym poziomie, nie angażując jego środków w Program Ograniczenia Niskiej Emisji w gminie Pszczyna.

Organizacją głosowania tradycyjnego, z wykorzystaniem kart do głosowania, po raz kolejny zajmą się Ci, którzy najlepiej znają swoje środowiska. Przewodniczący osiedli oraz Sołtysi, w dniach głosowania do Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2018, decydować będą o miejscu i czasie wyborów. To Państwo, za pośrednictwem swojego gospodarza, będą mieli bezpośredni wpływ na to gdzie i kiedy chcą głosować. Mamy nadzieję, że takie rozwiązanie wpłynie znacząco na zwiększenie frekwencji oraz uprzystępni Pszczyński Budżet Obywatelski osobom nie korzystającym z Internetu.

Rada Sąsiedzka