Edycja 2023
Edycja 2023
Edycja 2023
Edycja 2023
Edycja 2023
Edycja 2023
Edycja 2022

Strona www.budzet.pszczyna.pl:

Data uruchomienia strony: 16 marca 2016 r.

Data aktualizacji strony: 25 maja 2022 r.

Strona internetowa www.budzet.pszczyna.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

    Zamieszczone na stronie treści w formacie PDF nie są w całości dostępne cyfrowo. Pliki tworzone przez instytucje po 23 września 2020 r. są w większości dostępne cyfrowo.

    Zgodnie z Art. 3 ust. 2 pkt 5 podpunkt a) i b) nie są dostępne treści, które musiałyby zostać zmodyfikowane, do czego podmiot nie ma uprawnień.

    Część załączników ma postać skanów dokumentów.

Na żądanie Klienta niedostępne treści mogą zostać przetworzone na dostępne cyfrowo lub udostępnione w alternatywnej formie.

Filmy opublikowane po 23 września 2020 r. będą posiadały napisy.

Ułatwienia na stronie www.budzet.pszczyna.pl:

    Możliwość włączenia wersji kontrastowej strony

    Możliwość powiększania i pomniejszania czcionki na stronie

Dokłada się starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzone bariery na stronie internetowej.